Baltic Dry Index 12/22/2017
1,366.00 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DİDİM(YENİHİSAR)
İCRA DAİRESİ
2014/2150 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Borçlu yabancı firmaya ait bir borçtan dolayı ipotekli/kanuni rehinli bulunan ve aşağıda gemi sicil kaydı, kıymeti satış tarihi, önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen gemi satılacaktır. 1- İİK nın 127 md. göre satış ilanının tebliği: Tüm ilgililere ve alakadarlara gönderlilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.2-GAYRİMENKUL HÜKMÜNDE GEMİNİN SİCİL KAYDI:
a) GEMİ SİCİL KAYDI VE GENEL ÖZELLİKLERİ: Ossesıone Nero olup ( gemi üzerinde Obsession veya Qantum 7 olduğu Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/210 D. iş sayılı kararı le belirtilmiştir) Kayıt numarası: 917194(İngiliz Gemi Sicil kaydı Londra limanın da kayıtlı), IMO Numarası: GBXSK04863C808, Çalışma gücü, motor, İnşa yeri: İngiltere, İnşat yılı:2008 İnşa yeri,: Sunseeker International Ltd. 27-13 West Quay Road Poole , Makine yapım model: MTV 12V M 93, Geminin bulunduğu yer: D-Marin yat Marinası DİDİM/AYDIN
b) GEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Geminin tipi: Eğlence yatı, Makine toplam: 2680,00 KW, Uzunluk 22,32 metre, Derinlik 3,00 metre, Gras tonajı 67,71 , Genişlik, 5,98 metre, Net tonajı: 67,71 Modeli: Predator 82
Kıymeti 1.803.750,00 TL
KDV Oranı %18
1. Satış Günü 01/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü 26/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : İtfaiye toplantı salonu, Otogar karşısı DİDİM
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoegh LNG 170 000cbm Hyundai ve Samsung tersanelerinde 4 adet FSRU siparişi verdi Maliyet 236mil.dolar
 
 
Ham petrol ,akaryakıt ,ihrakiye,madeni madeni yağ ve petrolle ilişkili maddelere dair karar
Bakınız http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm
 
 
 
 
  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
23 kasım 2016 tarih ve 29897 sayılı resmi gazeteye bakınız
 
 
 
 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ
TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız elektrik üretimi başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
20/10/2015
29508
 
 
 
11 mart 2016 tarih 29650 sayılı resmi gazete:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ
ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Belge yenileme işlemlerini her yıl yaptırmayan gemi kontrolüne yetkili mühendisin kayıtları, en fazla 2 yıl süre için askıya alınır ve korunur. Bu sürenin sonunda kayıt kapatılır. Kaydı kapatılan gemi kontrolüne yetkili mühendisin yeniden başvurması durumunda, yeni tescil işlemleri uygulanır, ancak eski tescil numarası verilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
 
 
 
16 mart 2016 tarih 29 655 sayılı resmi gazete:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde geçen “28/2/2016” ibaresi “28/2/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
 
 
 
 
19 Mart tarih 29658 sayılı resmi gazete
 
Ekonomi Bakanlığından:
BAZI KİMYASALLARIN VE ELEKTRONİK EŞYANIN İTHALATINDA TARİFE
KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ
 
 
   
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama