PİYASALAR,DÖVİZ,BALTIK DRY ENDEKS :INVESTING .COM TIKLAYINIZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
1-Belediyemize ait, aşağıda listede belirtilen “Mavi Karadeniz” adındaki Gemi; Beşikdüzü Belediyesi Encümeninin 09.03.2022 Tarih ve 14 sayılı kararıyla, 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45.maddesine istinaden açık teklif usulü ihale edilerek satılacaktır. Satışı yapılacak geminin bilgileri ve miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda tabloda belirtildiği şekildedir.
 
Sıra
No
Cinsi KDV Dahil Muhammen Bedeli
 
Geçici Teminatı
(%3)
1                     “Mavi KARADENİZ”
1988 inşaa yılı,1270 BHP toplam makine gücü
47,32 m Tescil boyu, 8,97 m Eni, 2,53 m Derinliği 307,46 Gross Ton Gemi
 

1.691.807,00 TL
 

50.754,21 TL
2-İhale; 19.04.2022 Salı günü ve saat: 14:00’da Beşikdüzü Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenecek Belgeler:
a. Gerçek kişiler için;
a.1- Kanuni İkametgâh adresi göstermesi
a.2- Vukuatlı Nüfus kaydı
a.3- İmza sirküleri (Noter tasdikli)
a.4- Sabıka Kaydı
a.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (Noter tasdikli)
a.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
b. Şirket olarak katılacaklar için;
    b.1- Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (Noter tasdikli)
    b.2- Ticaret odası sicil kaydı (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
    b.3- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
    b.4- Şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı
    b.5- Vekaleten girecekler için vekaletname (Noter tasdikli)
    b.6- Vekaleten girecekler için vekil tayin eden ve vekil olanın sabıka kaydı
    b.7- Tebligat için adres beyanı
    b.8- Ticaret sicil gazetesi
c. Ortak girişim olması halinde ;(ortaklar aşağıdaki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
c.1- Noter onaylı ortaklık belgesi,
c.2- Ortakların imza sirküleri (Noter tasdikli),
c.3- Ortaklar için her bir ortak adına düzenlenen sabıka kaydı
c.4- Adres beyanları, gerçek kişi olmaları halinde Vukuatlı Nüfus kaydı,
c.5- Şirket olması durumunda oda kayıt belgelerini (İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.), Şirket adına girecek olanların; şirket yetki belgesi (Noter tasdikli), şirket ortakları ve şirket yetkilisinin sabıka kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi,
c.6- Vekaleten girecekler için vekaletname (Noter tasdikli)
d. Tüm katılım çeşitleri için;
d.1- Geçici teminat makbuzu
d.2- Şartname alındı makbuzu
d.3- Geçici teminat ve şartname alındı makbuzunu ortaklar için ortaklardan birinin vermesi yeterli olup, şirket olarak girecekler için şirket adına, gerçek kişiler için ihaleye girecek olan kişi adına düzenlenmelidir.
d.4-İhale şartnamesinin her sayfasını okudum ibaresi ile imzalanmış olması gerekmektedir.
4- İhale Şartnamesi; 500,00 TL. Şartname bedelinin yatırılması suretiyle Beşikdüzü Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilir.
 
 
 Fırsat yatırım araçları
Satılık domain adlar
 
OTONOMGEMİ.COM
OTONOMBİNA.COM
emisyonmarket.com
acilldrone.com
virusavar.com   
Newbosphoruscanal.com
kanalvadi.com 
yesilkanal.com
mumkunlerbeldesi.com
 
  teklif ver:mukerremfatma@gmail.com                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

 

 

 

GÖKYÜZÜ HARİTASI 

 

 

  

           

 

                      

 

 

                                                                                                                                                           

                                                               Montreaux Sözleşmesi

 

 

 

Deniz Üstü Enerji sistemleri Fuarı

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama