12th October 2017

Baltic Dry Index (BDI)    1458   +25
Rates
BCI
(Cape index)
BPI
(Panamax index)
BSI
(Supramax index)
INDEX
2859
-23
1556
+52
1050
+30
SPOT TC AVG (USD)
19893
-18
12501
+415
10871
+297
 
 
•"Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"in (KKDİK Yönetmeliği) 23.06.2017 tarihli ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandığı,
•KKDİK Yönetmeliği'nin yayımlanmasıyla "Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik"in 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlükten kalktığı,
•Ayrıca "Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik"in 23 Aralık 2017 tarihinde ve "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"in 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlükten kalkacağı belirtilmektedir.
  
 
-ÖİBaşkanlığı Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait “Tekirdağ Limanı” 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecektir.
 
Geçici Teminat Bedeliİhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı BedeliBilgi NotuSon Teklif Verme Tarihi
15.000.000.- TL10.000.- TLKısa Tanıtım Dökümanı
Introductory Document    İhale tarihi:20/12/2017
 
Muğlaili, Fethiyeilçesi, GöcekMahallesi, 265 ada, 1 parseldeki 17.915,65 m2yüzölçümlü, 266 ada, 1 parseldeki 755,14 m2 yüzölçümlü, 433 ada, 1 parseldeki 9.570,46 m² yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindekibinaların “Satış” yöntemiyle, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki kara ve deniz alanlarının ise “Kullanma İzninin/Hakkının Devri” yöntemiyle bir bütün halindeİndirmek için Tıklayınız
3.000.000 3.000 İhale tarihi   20.10.2017
-
İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 42 ada, 81 parseldeki 32.923 m2 yüzölçümlü taşınmaz1.000.0001000   ihale tarihi 15.11.2017
İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 34 ada, 13 parseldeki 20.800 m2 yüzölçümlü taşınmaz500.000500   ihale tarihi15.11.2017
 
 
SAMSUN
9. İCRA DAİRESİ
2016/132829 ESAS
TAŞINMAZIN (GEMİNİN) AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Geminin adı : PAŞA KASAPOĞLU, Ruhsat kodu: 55 A 1790, Sicil Limanı/No : Samsun 1471 , Teknik Kütük limanı /No: Mersin 4039, Bağlama Limanı/No: Samsun 866, Çağrı işareti: TC6516, Gemi Cinsi: Balık Avlama gemisi(Su ürünleri avlanma ruhsatı olan gemi), Bayrağı : Türkiye,İnşaa yılı : 1989, Boyu: 35,95m, Eni: 8,7m, Derinliği: 2,52m, Gros ton : 180, Net ton : 54, Makina adedi: 3, Toplam gücü: 1500 BHP, Gemi Belediye evleri balıkçı barınağında rıhtıma bağlı olup, geminin seyre hazır ve faal durumda olmaması nedeniyle, ekipmanları test edilememiştir. Ana güvertede, makine dairesine malzeme giriş ve çıkışını sağlamak amacıyla yaklaşık 150*300 cm çapında açılabilir bir kesme işlemi yapıldığı tespit edilmiştir. Gemide bulunan makinalar; Ana makinalar : Volvo penta marka 122 A Model 229035/1101051837 seri nolu 400 BHP gücünde ana makina, Volvo penta marka 122 D Model 1101018432/14022 seri nolu 450 BHP gücünde ana makina, CUMMINS Marka KTA 19 Model 37210319 seri nolu 650 BHP gücünde ana makina (denize elverişlilik belgesinde mevcut fakat hali hazırda yok,) Yardımcı makinalar: İveco Marka 300 BHP gücünde hidrolik yağ basma makinası, Ford Marka 165 BHP gücünde hidrolik yağ basma makinası, MVN Marka 50 KW Gücünde jenaratör (denize elverişlilik belgesinde kayıtlı değil ancak gemide mevcut) , MAN Marka 70 KW Gücünde jenaratör (denize elverişlilik belgesinde kayıtlı değil ancak gemide mevcut)Furuno Marka tahmini 5.000 metre mesafeli hamsi sonarı, 2 adet 24 V 500 amper akü şarj redresörü, Hidrolik tahrik sistemi, baş ısırtganı ve zinciri, hidrolik yağ basıncıyla çalışan 2 adet halat, 1 adet peçe (gemi bodrosunda olan) ırgatı mevcut, 1 adet 25 kişilik can salı (denize elverişlilik belgesinde mevcut fakat hali hazırda yok), 1 adet 25 kişilik motorlu hizmet botu (denize elverişlilik belgesinde mevcut fakat hali hazırda yok), Köprü üstünün dağınık ve bazı ekipmanların olmadığı ancak su üstü radarı ( Aritsu ra 177) Ais, GPS, Sailot telsiz, ve Mavi gard yangın alarm sisteminin gemide olduğu, Geminin ağ ırgatının sökülmüş olduğu, Geminin genel olarak bakımsız olduğu, mevcut haliyle denize elverişlilik halini yitirdiği, Gemiye 25/08/2014 tarihinde kara sörveyi, 23/08/2013 tarihinde şaft sörveyi ve 27/08/2014 tarihinde deniz sörveyi, yapılarak denize elverişilik belgesinin düzenlendiği, günlük yakıt miktarı düzeltmesi nedeniyle Samsun Liman Başkanlığınca 24/03/2015 tarihinde yenilendiği, ancak 2016 yılında vizesinin yapılmadığı için geçerliliğini yitirdiği tespit edilmiştir. Gemi mevcut haliyle ve Avlanma ruhsat tezkeresi ( % 20 boy hakkıyla 46,60 metreye kadar büyütülebilir.) gözönüne alınarak rayiç değeri tespit edilmiştir. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün 25/04/2017 tarih ve 1018332 sayılı yazılarında Su ürünleri ruhsat tezkeresininBalık avlama gemilerinin ayrılmaz bir parçası ( Mütemmim cüz) olduğuna değinilmiş olup, Balık avlama gemisiile Su ürünleri ruhsat tezkeresi birlikte satışa çıkarılmıştır.
Kıymeti : 1.800.000,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/09/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 23/10/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Samsun eski AdliyesiSamsun 9. İcra Müdürlüğü satış birimi mezat salonu
 
T.C.
KARASU
İCRA DAİRESİ
2017/387 TLMT.
TAŞINMAZ HÜKMÜNDEKİ GEMİNİN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Gemi Adı:Yiğithan, IMO Numarası:7947104, Bayrağı:TÜRK/TURKISH, Çağrı İşareti:TCBW2, M.M.S.I:271002701, Gemi Cinsi:Genel Kargo/General Kargo, İnşa Yılı:1975, İnşa Yeri:Hasköy/İstanbul, Bağlama Limanı;Silivri/1340, Boy:56,16m, Eni:8,00 m, Derinlik:4,85m, Gros Tonajı:563 Ton, Net Tonajı:286 Ton, DW Tonajı:1072 Ton, Ana Makina Adedi:1 Ad, Makine Gücü:1000 BHP, Geminin Yediemin görgüsü sorulduğunda;makine dairesinde yırtık olduğu, makine dairesinin su içinde olduğu makine dairesinde yağ kaçakları olduğu,Geminin yük ambarları, Başaltı, Makine Dairesi(komple), soğutma odaları ve kuru kumanyalık (komple)Dümen Dairesinin (komple) suyun altında olduğu omurga hattı boyunca geminin kırıldığı/burulduğu, yukarıda sayılan unsurların geminin yola, yüke ve denize elverişliliğini sağlayan mütemmin cüzlerinin yüzde yüzlük kısmını oluşturduğu bunların tümünün onarımı gerektiği, geminin yukarıda sıralanan özellikleri ve genel durumu itibariyle yüzdürülerek havuzlanması yola yüke ve denize elverişli hale getirme maliyetinin geminin market değerinin çok üstüne çıkabileceği düşünüldüğünde geminin hurda olarak kabul edilebileceği kanaati oluşmaktadır.(Ayrıca geminin son yaşanan fırtınalar sebebiyle şuandaki mevcut durumu;baş ve son kısmından küçük bir parçası yüzeyde görünen kısımları olup,diğer kısımları denize batık olup, denize batık kısımlarının deniz altında bulunup bulunmadığı da bilinmemektedir.)Geminin yerinde Söküm/Sökülmesi Halinde Hurda Değeri:130.000,00 TLdir.
Kıymeti : 130.000,00 TL KDV Oranı : Hesaplanacak oranda
Kaydındaki Şerhler : Kütük kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/09/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 16/10/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu Karasu/SAKARYA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoegh LNG 170 000cbm Hyundai ve Samsung tersanelerinde 4 adet FSRU siparişi verdi Maliyet 236mil.dolar
 
 
Ham petrol ,akaryakıt ,ihrakiye,madeni madeni yağ ve petrolle ilişkili maddelere dair karar
Bakınız http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161213.htm
 
 
 
 
  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
23 kasım 2016 tarih ve 29897 sayılı resmi gazeteye bakınız
 
 
 
 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ
TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız elektrik üretimi başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
20/10/2015
29508
 
 
 
11 mart 2016 tarih 29650 sayılı resmi gazete:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasından:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ
ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Belge yenileme işlemlerini her yıl yaptırmayan gemi kontrolüne yetkili mühendisin kayıtları, en fazla 2 yıl süre için askıya alınır ve korunur. Bu sürenin sonunda kayıt kapatılır. Kaydı kapatılan gemi kontrolüne yetkili mühendisin yeniden başvurması durumunda, yeni tescil işlemleri uygulanır, ancak eski tescil numarası verilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
 
 
 
16 mart 2016 tarih 29 655 sayılı resmi gazete:
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde geçen “28/2/2016” ibaresi “28/2/2017” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
 
 
 
 
19 Mart tarih 29658 sayılı resmi gazete
 
Ekonomi Bakanlığından:
BAZI KİMYASALLARIN VE ELEKTRONİK EŞYANIN İTHALATINDA TARİFE
KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ
 
 
   
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama