PİYASALAR,DÖVİZ,BALTIK DRY ENDEKS :INVESTING .COM TIKLAYINIZ
 FIRSATLAR
Geleceği yakala
emisyonmarket.com domain ismi satılıktır
Teklif ver: mukerremfatma@gmail.com
 
 
 
4.300 TON VALENCİA PORTAKAL SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 1. İşletmemizin 2024 yılı üretimi tahmini 4.300 Ton Valencia Portakal mahsulü Tofur olarak partiler halinde satılacaktır. 2. İhale açık artırma usulü ile yapılacaktır. 3. İhale 28.02.2024 Çarşamba günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 06.03.2024 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır. DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü Dalaman/MUĞLA Tel : 0252 6923721 Faks : 0252 6925229
HİBRİT AYÇİÇEĞİ VE MISIR TOHUMU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: İKN:2024/231533 1. İşletmemiz ihtiyacı Hibrit Ayçiçeği ve Mısır Tohumu alımı ihale edilecektir. HİBRİT AYÇİÇEĞİ VE MISIR TOHUMU CİNSİ ÇEŞİDİN SAHİBİ/ PAZARLAYAN FİRMA ÇEŞİDİ AMBALAJ İÇİNDEKİ MİKTARI (ADETİ) MİKTARI HİBRİT AYÇİÇEĞİ TOHUMU LİMAGRAİN LG 50480 10’AR KG’LIK/ 90 TORBA 900 KG. PİONEER P64LL134 10’AR KG’LIK/ 42 TORBA 420 KG. PİONEER P64HP630 10’AR KG’LIK/ 63 TORBA 630 KG. Toplam…………………………………………………………….: 10’AR KG’LIK/195 TORBA 1.950 KG. HİBRİT MISIR TOHUMU DEKALP DKC 6664 14-16’ŞAR KG’LIK 70 TORBA 1.000 KG. PİONEER P.1441 14-16’ŞAR KG’LIK 70 TORBA 1.000 KG. Toplam…………………………………………………………..: 14-16’ŞAR KG’LIK 140 TORBA 2.000 KG. 2. Konu ile ilgili şartname Genel Müdürlüğümüz TİGEM Web sayfasından, Ticaret ve Satın Alma Daire Başkanlığı’ndan ve İşletmemizde görülebilir. İstekliler İhale dokümanını İşletmemizden 300,00 TL karşılığında temin edebilirler. 3. İhale Kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin Teminat ihale tutarının % 6 sı oranında olacaktır. İhaleye ait geçici teminatların, (nakit olması halinde) İşletmemizin Halk Bankası Dalaman şubesi TR 63 0001 2009 2670 0013 0000 03 no.lu hesabına yatırılacak, alınan makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir. 4. İhale 06/03/2024 günü saat 14:00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda İşletmemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır. 5. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
 
İCRADAN SATILIK AHŞAP YAT
Bodrum 2. İCRA DAİRESİ
2022/229 TLMT.
 Kıymeti : 24.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: gemi kütük kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 14:50
2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2024 - 14:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 14:50

 

 

kömür ihalesi
 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya ili Tavşanlı ilçesi sınırlarında ve Sicil: 36111 nolu ruhsat sahası içindeki koordinatları belirlenen alandaki yaklaşık 52 milyon ton kömür rödövans usulü ile ihale edilecek.

İhale, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde 23 Şubat 2024 günü saat 10:00’da,  birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

İsteklilerin tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 23 Şubat 2024 günü saat 10:00’a kadar Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve Arşiv Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
 OTOYOL HİZMET TESİSİ İHALESİ
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “Anadolu Otoyolu Km:27+450’deki Kurtköy B Tipi Otoyol Hizmet Tesisinin (Çift Taraflı) Aynı Amaçla Kullanılmak Üzere, 10 (On) Yıl Süre İle Kiralanması İşi” 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 ve 47. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'da Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok Küçük Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi 5 Şubat 2024 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakım ve İşletme Şubesi Müdürlüğünden ( B Blok Kat:4) 30.000,00 TL (Otuz bin Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. 
 
 
T.C.MERSİN 2. İCRA DAİRESİ
2022/8374 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/8374 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sen Benimsin isimli geminin bağlama limanı “Mersin” olup, bağlama no’su “1602” dir. Sen Benimsin isimli geminin cinsi “Balık Avlama” gemisidir. Gemi 1993 yılında Karasu’da inşa edilmiş olup; boy: 12 m (metre), en: 4,30 m (metre), derinliği: 1,25 m (metre) ölçülerine sahiptir. Sen Benimsin isimli geminin tonaj ölçüleri; 12,14 Gros Tonilato ve 3, 64 Net tonilato ’dur. Gemi 350 BHP’lik 1 adet ana makinaya sahiptir. Geminin 07/07/2021 tarihinden itibaren tek pay üzerinden yasal maliki borçludur. Geminin teknik evrak ve kayıt işlemlerinin tam olduğu tespit edilmiştir. Sen Benimsin isimli geminin Mersin Çamlıbel Balıkçı barınağı içerisinde herhangi bir rıhtıma aborda olmadan, rıhtımdan yaklaşık 3-4 metre mesafede açıkta denizde baştan ve kıçtan bağlı pozisyonda beklediği görülmüştür. Sen Benimsin isimli teknenin rıhtımdan 3- 4 metre mesafede açıkta bulunduğu görülmüştür. Barınakta bulunan farklı bir tekne yardımı ile geminin güvertesine çıkılarak incelemeler yapılmıştır. Geminin güvertesinin nizami ve düzenli olduğu görülmüştür. Geminin borda etrafında usturmaçaların olduğu görülmüştür. Gemi güvertesinde balık ağlarının çekilip denize döşenmesi için kullanılan ırgat ve palanga sistemlerinin olduğu ve genel kontrolde iyi kondisyonda oldukları tespit edilmiştir. Güverte üzerinde atıl vaziyette bulunan balıkçı ağlarının bulunduğu görülmüştür. Gemi ana makinasında yapılan genel kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, genel kondisyonu iyi olarak gözükmektedir. Makine dairesinde herhangi bir yağ kaçağı, sızıntı ya da sintine birikintisine rastlanılmamıştır. Geminin anahtarının olmaması ve köprüstünün kilitli olmasından dolayı ana makine çalıştırılamamış dolayısıyla gemi ana makinasının çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. Yine benzer nedenden dolayı köprüstüne girilememiştir. Köprüstü dışından yapılan inceleme de gemide markası tam olarak tespit edilememekle birlikte bir adet radar cihazı ve antenin bulunduğu, sonar cihazının olduğu, makine ve dümen kontrol panelinin mevcut olduğu görülmüştür. Belirtilen cihazlar çalıştırılamadığı için cihazların tam olarak çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. Geminin üzerinde sağlam vaziyette 2 adet ışıklı can simidinin olduğu tespit edilmiştir. (SATIŞ ŞARTNAMESİ VE SATIŞ İLANINNDA KIYMET TAKDİRİ EFEKTİF DOLAR SATIŞ KURU ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞTIR.) Çamlıbel Balıkçı Barınağı Akdeniz / MERSİN adresindedir.

Adresi : Çamlıbel Balıkçı Barınağı Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : -
İmar Durumu :-
Kıymeti : 1.248.843,55 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 13:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 13:35
 
2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : M.ŞENTÜRK -1 isimli geminin bağlama limanı “Mersin” olup, bağlama no’su “673” dür. “M.ŞENTÜRK -1” isimli geminin cinsi “Balık Avlama” gemisi dir. Gemi 1980 yılında K.Şile’de inşa edilmiş olup; boy: 9, 60 m (metre), en: 3,20 m (metre), derinliği: 0,90 m (metre) ölçülerine sahiptir. “M.ŞENTÜRK -1” isimli geminin tonaj ölçüleri; 7,77 Gros Tonilato ve 1, 92 Net tonilato ’dur. Gemi 175 BHP’lik 1 adet makinaya sahiptir. Geminin 14/07/2016 tarihinden itibaren tek pay üzerinden yasal maliki borçludur. Geminin teknik evrak ve kayıt işlemlerinin tam olduğu tespit edilmiştir. M. Şentürk 1 isimli geminin Mersin Çamlıbel Balıkçı barınağı içerisinde rıhtıma bağlı ve sancak tarafından aborda bir şekilde beklediği görülmüştürM. Şentürk 1 isimli geminin rıhtıma sancak taraftan aborda şekilde bağlı olduğu görülmüştür. Gemi üzerinde yapılan kontrollerde geminin borda ve karinasının genel olarak iyi kondisyonda olduğu görülmüştür. Geminin üzerinde aktif olarak kullanılan balıkçı ağlarının ve palanga sisteminin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Geminin köprüstünde 1 adet çalışır vaziyette Cobra marka VHF telsiz cihazının ve yine çalışır vaziyette 1 adet Hondex marka sonra cihazının olduğu görülmüştür. Tekne ana makinasının genel kontrolünde göze çarpan bir soruna rastlanılmamıştır. Makinanın Dodge Perkins marka olduğu görülmüştür. Geminin ana makinası çalıştırılmış ve çalışmasında herhangi bir sorun, düzensizlik, denize yağ atma, duman atma vb. problemlere rastlanılamamış olup genel kondisyonun iyi seviyede olduğu tespit edilmiştir. Gemide iyi durumda iki adet can simidi olduğu görülmüştür. Gemide biri köprüstünde birisi makine dairesinde olmak üzere çalışır vaziyette iki adet aküsünün olduğu tespit edilmiştir. (SATIŞ ŞARTNAMESİ VE SATIŞ İLANINNDA KIYMET TAKDİRİ EFEKTİF DOLAR SATIŞ KURU ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞTIR.) Çamlıbel Balıkçı Barınağı Akdeniz / MERSİN adresindedir.

Adresi : Çamlıbel Balıkçı Barınağı Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : -
İmar Durumu :-
Kıymeti : 498.134,22 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2023 - 14:25
Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 14:25
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 14:25
Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 14:25
24/10/2023
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Hayata Destek derneginden
 Hayata Destek Derneği, doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamak amacı ile kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Temelleri 2005 yılında atılan Hayata Destek, çalışmalarını Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme alanlarında yürütmektedir. Bu kapsamda hayata destek olurken insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını şekillendirmektedir.
İhale Duyurusu
İhalenin Yapılacağı Şehir: İstanbul
İhale Yapılacak İşin Adı: Seyahat ve Konaklama Hizmet Alımı İhalesi
İhale Referans Numarası: PT-2023-056
İhale Usulü: Kapalı Zarf
İhalenin Kapsamı: Hayata Destek’in Türkiye genelindeki tüm ofislerindeki personel ve misafirlerinin ihtiyacı olan seyahat, konaklama ve toplantı organizasyonları hizmeti alımı
İşin Süresi: 01 Ocak 2024- 31 Aralık 2024  tarihleri arasında 1 (bir) yıldır.
İhale Son Başvuru Tarihi:  18 Aralık 2023
İhale dosyasını referans numarası belirterek ihale@hayatadestek.org adresinden temin edebilirsiniz
 
 Ufuk avrupa projesi kapsamında 
 Yenilenebilir enerji alanında daha etkin ve başarılı çözümler elde edilmesi ana hedefiyle devreye alınmış olan Küme 5- İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi alt başlıklarından olan Destinasyon 3 – Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı kapsamındaki 2024 yılı kodlu ilk fasıl çağrı 12 Eylül 2023 tarihi itibariyle açılmış ve 16 Ocak 2024 tarihinde kapanacaktır.
Çıkılan çağrıdaki konu başlıklarında;
  • Yenilenebilir Enerjide Küresel Liderlik ile
  • Enerji Sistemleri, Şebekeler ve Depolama başlıklarına odaklanıldığı görülmektedir.
Yenilenebilir enerji, enerji sistemleri, DSO ve TSO gibi paydaşlar cihetiyle ideal fırsatlar sunan Çağrının, bir sonraki başvuru dönemi 17 Eylül 2024 – 25 Ocak 2025 tarihleri arasında olacağından bu dönem kaçırılmaması gereken bir önem arz etmektedir. İlaveten, bir sonraki çağrı döneminde, Enerji Sistemleri, Şebekeler ve Depolama konusunda herhangi bir başlık bulunmayacaktır.
Diğer taraftan herhangi bir çağrı kapsamında Koordinatör olarak başvuru yapılması planlanıyorsa, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan yararlanabilirsiniz. Ancak, çağrı son başvuru tarihinden en geç 45 güne kadar Destek Programına başvurulması gerekmektedir.
Son Başvuru: 16 Ocak 2024
Bugday alımı
Association for Aid and Relief, Japan (AAR Japan), doğal ve insan kaynaklı afetler sonrasında, ayrımcılık gözetmeksizin ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak dünyadaki en savunmasız nüfusa ulaşan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 1979’da kurulan AAR Japan, tüm insanların, eşsiz ve farklı insanlar olarak insanlık onuruna yaraşır ve ahenk içinde birlikte yaşayabileceği bir dünyaya ulaşmalarına yönelik çalışmalar yapar.
İhale Ref. No.: T23-002
İhale Usulü: AÇIK İHALE / (*) Mali Teklif & Un Numunesi (Kapalı Zarf ve Çuval – Posta ile) İdari & Teknik Dokümanlar (E-Posta ile) Teklif Sunumu
(*) Mali Teklif (kapalı-mühürlü zarf içinde) ve Buğday Unu Numunesi (teslimata örnek oluşturacak özende hazırlanan çuval içinde) posta ile ve İdari ve Teknik Dokümanlar e-posta ekinde (veya WeTransfer ile) aşağıda belirtilen son tarih ve saatte ihale dosyasında belirtilen AAR Japan’ın adresine & e-posta adresine ulaştırılacaktır. Kargo gecikmeleri kabul edilmeyecektir.
İhale Başvurusu  Son Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi saat 16:00’ya kadar
İhalenin Amacı ve Kapsamı: Bu İhale Çağrısının amacı, Suriye’de teslim edilmesi beklenen buğday unu tedariki için rekabetçi teklifler almaktır.
İhale Dosyası dokümanlarını, İhale Referans No. T23-002’yi konu başlığında belirtmek suretiyle procurement@aarturkey.org adresine göndereceğiniz e-posta ile talep ediniz.
Tender Call for Procurement of Wheat Flour
 
 
Nisan son hafta baltık index
 Panamax
Slow and small gains was the story on the week for the Panamax market. The Atlantic appeared tonnage tight and very positional for the most part with grain trades paying a premium still. Further south, index dates ex EC/NC South America found some levels of support with rates hovering around the $16,000 mark basis route P6 criteria. Asia returned a mixed bag, the north of the arena failed to produce any meaningful demand, allied with an increasing tonnage count the week ended with Charterers seemingly holding the trump cards. Conversely, the south saw a good flow of mineral demand both ex Indonesia and Australia with rates slowing improving as the week progressed, $12,500 concluded several times via Indonesia to China on 76,000-dwt tonnage with this mark now closer to $13,000. Period rates remained steady all week with several deals concluded, $18,000 agreed a few times for one-year period on 82,000-dwt types.
Ultramax/Supramax
A more positive week for the sector. In the Atlantic stronger numbers were seen from the US Gulf with a shift in tonnage to enquiry balance. Similarly, from East Coast South America, brokers spoke of a tightness in supply of open tonnage. From Asia, with the Eid holidays approaching, there was more coal enquiry from Indonesia which in turn saw an uptick in rates. Further north, demand was steady from the NoPac and there was continued interest for backhaul cargoes. From the US Gulf, a 63,000-dwt was heard to have fixed a petcoke run to India at $30,000. Elsewhere, a 63,000-dwt fixed delivery Recalada for a trip to China at $16,500 plus $650,000 ballast bonus. From Asia, an Ultramax was rumoured fixed for steels run to the Continent basis delivery Kashima at $11,500. From the south, a 59,000-dwt fixed delivery Bahodopi trip via Indonesia redelivery China at $14,250.
Handysize
Despite widespread holidays at the beginning of the week, positivity continued in the Atlantic and returned to the Asia markets, with brokers speaking of more enquiry across both basins and some areas seeing limited tonnage availability. In the US Gulf, a 37,000-dwt was fixed for a trip from SW Pass to the Eastern Mediterranean with an intended cargo of grains at $13,000. In the Mediterranean, a 32,000-dwt was fixed from Antalya to the Caribbean at a rate between $11,500 to $12,000 and a 36,000-dwt was fixed from Samsun via Constantza to Spain-Portugal range at $15,500.  In Asia, a 40,000-dwt open in Zhoushan to the Continent-Mediterranean range with an intended cargo of Steels at $12,500. Another 40,000-dwt was fixed from North China via Australia to the Continent-Mediterranean range with an intended cargo of concentrates at $11,500. A 33,000-dwt fixed from Samalaju via Western Australia to East Coast India with Redelivery passing Penang at $9,500.
 
petrol piyasası
 Brent ham petrol varil fiyatı Perşembe günkü işlemlerde 85 $ seviyesinin biraz altında fiyatlanıyor. Belli başlı büyük ekonomilerin piyasaları olası bir resesyon riskini yüksek gördüğünden enerji talebi bu sebeple baskılanıyor ve zarar görüyor.

ABD’de güncel açıklanan veriler hizmet sektörünün son üç ayın en düşük seviyelerinde olduğunu, üretim rakamlarının, fabrika siparişlerinin son iki aydır daralma gösterdiğini ve Mart ayında özel sektörde yaratılan iş pozisyonlarının beklentilerin altında kaldığı görüldü.

Fed’in para politikasının gecikmeli etkileri görülüyor gibi ve ekonomi ABD’de soğuyor.
Geçtiğimiz Pazar günü OPEC+ karteli beklenmedik bir şekilde ek bir petrol üretim kesintisi daha uygulanacağını açıkladı. OPEC+ Mayıs ayından yıl sonuna kadar günlük petrol üretim miktarını 1,16 milyon varil daha kesecek. Bu küresel piyasalarda şok etkisi yaratırken Brent ham petrol birim fiyatı haftayı bugüne değin %6 seviyesinde kazanç elde etti.

Enerji Bilgilendirme Kurumu (EIA) geçtiğimiz hafta ABD piyasalarının stoklardan beklentilerin çok üzerinde ham petrol ve benzin çektiğini gösteriyor. 2,329 milyon varil piyasa beklentisine karşın geçtiğimiz hafta ABD piyasalarına 3,739 milyon varil ham petrol çekilmiş oldu. Aynı dönem içerisinde benzin stokları ise 4,119  milyon varil seviyesinde çıkış gerçekleşmiş oldu.

Bu arada Suudi Arabistan piyasasının Asyalı alıcılarına ham petrol birim fiyatını son üç aydır artırdığı görülüyor.

Bu çeyreğin sonunda Brent ham petrol varil fiyatının 85,32 $ olması beklenirken yapılan makro modelleme çalışmalarına göre tam bir yıl sonra varil fiyatının 94,15 $ seviyesine çıkacağı öngörülüyor.

Brent ham petrol varil fiyatı tarihi zirvesini Temmuz 2008’de görmüş varil 147,50 $ seviyesinde fiyatlanmıştı.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gokyüzü  yıldızları bulun  canlı

 

UZAYDAN DÜNYAYI İZLE  CANLI   kaynak NASA

  

 

 

5.Bursa Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

 

       

 

                                             HAVA  KALİTESİ  online 

 

                                                         

                                                                                        

                 

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama