PİYASALAR,DÖVİZ,BALTIK DRY ENDEKS :INVESTING .COM TIKLAYINIZ
 FIRSATLAR
Geleceği yakala
emisyonmarket.com domain ismi satılıktır
gemihaberleri.com   internet sitesi satılıktır
Teklif ver: mukerremfatma@gmail.com
 
 
 
 ZÜBEYDE HANIM gemisi  SPECİAL SÖRVEY KAPSAMINDA HAVUZ, GÜVERTE VE MAKİNE BAKIM ONARIMI HİZMET ALIMI İŞİ-Kıyı emniyet tarih 25 .06.2024
  gestaş gemi iskele ve büfeleri kiraya verecek
 – Aşağıda isimleri yer alan gemilerin büfeleri ve yerleri belirtilen iskele büfeleri Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nde İhale Komisyonu tarafından yapılacak ihale ile 24 ay (730 gün) süre ile kiraya verilecektir.
·         İşin Adı: Gemi ve İskele Büfe İşletmesi Kiralama İşi
·         İşe başlama tarihi 01.07.2024 İşin bitiş tarihi 30.06.2026
·         İhale Tarih ve saat: 12.06.2024 – 14:00
·         İhale Yeri : Gestaş Genel Müdürlük Binası / Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276
·         Telefon : 02862171188-02862174452
MADDE 2-  Sözleşme kapsamındaki hatlar, Gemi ve İskeleler.
a)       Hatlar: Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Geyikli Yükyeri-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada, Güney Marmara (Erdek, Avşa, Marmara, Paşalimanı, Ekinlik)
b)      Gemiler: Elliyedinci Alay, Mesudiye, Onsekizmart, Seddülbahir, Avşa Adası, Gökçeada-1, Ayvacık, Şehid Ömer Halisdemir, Lapseki, Gelibolu-1, Alınteri-8, Alınteri-18, Bayramiç, Yenice, Kilitbahir, Karahasanoğulları-2 ve Aydın Kaptan-2 gemilerinde bulunan büfeler,
c)       İskeleler: Geyikli Yükyeri İskele Büfesi (85 m² Kapalı Alan 315 m² Açık Alan), Bozcaada İskelesi Büfesi (32 m² Kapalı Alan)
MADDE 3- İhale, Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276 da bulunan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük binasında 12/06/2024 Tarihinde saat : 14:00‘da İhale Komisyonu tarafından ihale yeterlik şartlarını karşılayan en yüksek tutarlı teklifi veren üç istekli arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Teklifler İhale tarih saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. İhale tarih saatinden sonra verilen teklifler kabul edilmez ve teklif zarfı açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Açık artırma, 24 aylık toplam bedel üzerinden olacaktır. Verilecek olan teklifler KDV hariç olarak verilecektir. Açık artırma sonunda belirlenen bedel, ihale ekindeki muhammen bedel cetvelindeki muhammen bedel dağılım oranları üzerinden oranlama yapılarak gemi büfeleri için sefer başı, iskele büfeleri için aylık olarak hesaplanarak ödeyeceği kira bedelini gösterir kira dağıtım cetveli düzenlenerek yüklenici tarafından sözleşme eki olarak imzalanacaktır.
Not: (Verilen tekliflerden en yüksek teklif veren üçüncü isteklinin teklifi ile eşit olan teklifler var ise aynı statüde kabul edilerek artırmaya dahil edilir.)
MADDE 5- Teklif edilecek toplam bedel, muhammen bedel olan 26.881.062,72 TL’den düşük olamaz. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gün olacaktır. Geçici teminat bedeli 2.500.000,00 TL (ikimilyonbeşyüzbintürklirası) dir. Teminat olarak teklif geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli
 
olmak kaydı ile teminat mektubu kabul edilecek veya Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. nin Vakıflar bankası TR63 0001 5001 5800 7313 5952 05 nolu hesabına nakit olarak yatırılacaktır.
MADDE 6- İhale komisyon kararından sonra ihale uhdesinde kalan istekliye sözleşme davet tebliği yapıldığı tarihten sonra (sözleşme imzalanmadan önce) Kesin teminat 7.500.000,00 TL (yedimilyonbeşyüzbintürklirası) tutarında ve en az 30/09/2026 tarihine kadar geçerli süreli kati teminat mektubu kabul edilebilir veya Kesin Teminat, Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. nin Vakıflar Bankası TR63 0001 5001 5800 7313 5952 05 nolu hesabına nakit olarak da yatırılabilir.
Kesin teminata ek olarak 2024 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül ayları için yapılacak sefer sayısı üzerinden belirlenen 3 aylık toplam tahmini bedel 4.373.002,70 TL ödemede Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. nin Vakıflar Bankası TR63 0001 5001 5800 7313 5952 05 nolu hesabına nakit olarak yatırılacaktır. (Kira dağıtım cetvelinde belirlenen kira bedelleri üzerinden yeniden hesaplanarak sözleşmeye davet tebliğinde yatırılacak net rakam bildirilecektir) (Gemi ve iskele büfe işletmesi için 3 (üç) aylık kira muhammen bedel kira cetveli )
KANDIRA ALEFLİ, ARAMAN VE MÜLKÜŞEHSUVAR MAHALLELERİ
İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI
a) Adı : KANDIRA ALEFLİ, ARAMAN VE MÜLKÜŞEHSUVAR MAHALLELERİ İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 17.380 m içmesuyu hattı, 2 adet prekast depo ve 20 m atıksu hattı imalatları yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : KOCAELİ İLİ GENELİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSU Genel Müdürlüğü A Blok A-202 nolu İhale Salonu İzmit / KOCAELİ
 
 
 T.C.
MERSİN
1. İCRA DAİRESİ
2022/9575 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/9575 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
480.000,00 1 Taşınır 1 Adet TEKNE CAV 33 adlı tekne Tekne üzerinde yapılan detaylı incelemelerde;yan taraflarında (bordasında)BARRACUDA, üst ve iç kısmında Star Boat yazıları olduğu,dış kısmında boyasının solmuş vekavlamış olduğu, yüzme merdiveninin paslanmışolduğu, yakıt deposu ve su deposu, ırgat ve çapasının olmadığı,İç kısmında mobilya ve oturma yerlerininkirli ve yerlerinden çıkmış ve eksikolduğu,koltuk kaplamasının yırtılmış olduğu, taban (dabıl batım)kaplamalarının bir kısmının olmadığı, tabanında su olduğu,göstergelerinin mevcut olduğu, radyo kapağının olmadığı, Dıştan monteli tip Mercury marka OB117481seri nolumotorlu, şaftve pervanesinin monteliolduğu, aküsünün olmadığı, Tekneninatıl durumda, bakımsız olduğu, komple bakım yapılmasıve boyanmasınıngerektiği,
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 11:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2024 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 11:05
17/05/2024 (İİK m.114/4)
 
GAZPROM KUZEY DENİZİNDEKİ VARLIKLARINI İHALEYE CIKARIYOR
Rus kamu doğal gaz devi Gazprom, Kuzey Denizi'ndeki varlıklarını 344 milyon euro başlangıç fiyatıyla satmayı planladığını ve satış için rekabetçi bir ihale süreci başlattığını açıkladı.
Açıklamaya göre, yüzde 50 hissesine sahip olduğu Alman petrol ve gaz şirketi Wintershall Dea ile ortak girişimi Wintershall Noordzee BV (WINZ) projesindeki varlıklarını satmayı planlıyor. 
Yine, bağlı kuruluşu Gazprom International UK Limited’in %100'ünü satmayı da planlıyor. Satışa sunulan Gazprom International UK Limited, Kuzey Denizi'nin Hollanda kıyısından yaklaşık 200 kilometre uzakta, Britanya karasularında bulunan Sillimanit yatağının geliştirilmesine özsermaye esasına göre katılıyor. Satış işlemi aynı zamanda Wingate sahasını geliştirecek konsorsiyumun hissedarı olan Gazprom UK Resources'ın sahibi olan Gazprom UK Limited'in %100 hissesinin satışını da içeriyor.
İHALE 6 HAZİRAN’DA YAPILACAK
PJSC Gazprom'un bir parçası olan Gazprom International Limited, Kuzey Denizi'ndeki varlıklarını satmak için Gazprombank'ın elektronik ticaret platformunda bir ihale düzenlenecek. İhaleye katılım için başvurular 1 Mart'tan itibaren yapılabilecek olup, ihale ve kazanan 6 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.
 
 
 
 
Nisan son hafta baltık index
 Panamax
Slow and small gains was the story on the week for the Panamax market. The Atlantic appeared tonnage tight and very positional for the most part with grain trades paying a premium still. Further south, index dates ex EC/NC South America found some levels of support with rates hovering around the $16,000 mark basis route P6 criteria. Asia returned a mixed bag, the north of the arena failed to produce any meaningful demand, allied with an increasing tonnage count the week ended with Charterers seemingly holding the trump cards. Conversely, the south saw a good flow of mineral demand both ex Indonesia and Australia with rates slowing improving as the week progressed, $12,500 concluded several times via Indonesia to China on 76,000-dwt tonnage with this mark now closer to $13,000. Period rates remained steady all week with several deals concluded, $18,000 agreed a few times for one-year period on 82,000-dwt types.
Ultramax/Supramax
A more positive week for the sector. In the Atlantic stronger numbers were seen from the US Gulf with a shift in tonnage to enquiry balance. Similarly, from East Coast South America, brokers spoke of a tightness in supply of open tonnage. From Asia, with the Eid holidays approaching, there was more coal enquiry from Indonesia which in turn saw an uptick in rates. Further north, demand was steady from the NoPac and there was continued interest for backhaul cargoes. From the US Gulf, a 63,000-dwt was heard to have fixed a petcoke run to India at $30,000. Elsewhere, a 63,000-dwt fixed delivery Recalada for a trip to China at $16,500 plus $650,000 ballast bonus. From Asia, an Ultramax was rumoured fixed for steels run to the Continent basis delivery Kashima at $11,500. From the south, a 59,000-dwt fixed delivery Bahodopi trip via Indonesia redelivery China at $14,250.
Handysize
Despite widespread holidays at the beginning of the week, positivity continued in the Atlantic and returned to the Asia markets, with brokers speaking of more enquiry across both basins and some areas seeing limited tonnage availability. In the US Gulf, a 37,000-dwt was fixed for a trip from SW Pass to the Eastern Mediterranean with an intended cargo of grains at $13,000. In the Mediterranean, a 32,000-dwt was fixed from Antalya to the Caribbean at a rate between $11,500 to $12,000 and a 36,000-dwt was fixed from Samsun via Constantza to Spain-Portugal range at $15,500.  In Asia, a 40,000-dwt open in Zhoushan to the Continent-Mediterranean range with an intended cargo of Steels at $12,500. Another 40,000-dwt was fixed from North China via Australia to the Continent-Mediterranean range with an intended cargo of concentrates at $11,500. A 33,000-dwt fixed from Samalaju via Western Australia to East Coast India with Redelivery passing Penang at $9,500.
 
petrol piyasası
 Brent ham petrol varil fiyatı Perşembe günkü işlemlerde 85 $ seviyesinin biraz altında fiyatlanıyor. Belli başlı büyük ekonomilerin piyasaları olası bir resesyon riskini yüksek gördüğünden enerji talebi bu sebeple baskılanıyor ve zarar görüyor.

ABD’de güncel açıklanan veriler hizmet sektörünün son üç ayın en düşük seviyelerinde olduğunu, üretim rakamlarının, fabrika siparişlerinin son iki aydır daralma gösterdiğini ve Mart ayında özel sektörde yaratılan iş pozisyonlarının beklentilerin altında kaldığı görüldü.

Fed’in para politikasının gecikmeli etkileri görülüyor gibi ve ekonomi ABD’de soğuyor.
Geçtiğimiz Pazar günü OPEC+ karteli beklenmedik bir şekilde ek bir petrol üretim kesintisi daha uygulanacağını açıkladı. OPEC+ Mayıs ayından yıl sonuna kadar günlük petrol üretim miktarını 1,16 milyon varil daha kesecek. Bu küresel piyasalarda şok etkisi yaratırken Brent ham petrol birim fiyatı haftayı bugüne değin %6 seviyesinde kazanç elde etti.

Enerji Bilgilendirme Kurumu (EIA) geçtiğimiz hafta ABD piyasalarının stoklardan beklentilerin çok üzerinde ham petrol ve benzin çektiğini gösteriyor. 2,329 milyon varil piyasa beklentisine karşın geçtiğimiz hafta ABD piyasalarına 3,739 milyon varil ham petrol çekilmiş oldu. Aynı dönem içerisinde benzin stokları ise 4,119  milyon varil seviyesinde çıkış gerçekleşmiş oldu.

Bu arada Suudi Arabistan piyasasının Asyalı alıcılarına ham petrol birim fiyatını son üç aydır artırdığı görülüyor.

Bu çeyreğin sonunda Brent ham petrol varil fiyatının 85,32 $ olması beklenirken yapılan makro modelleme çalışmalarına göre tam bir yıl sonra varil fiyatının 94,15 $ seviyesine çıkacağı öngörülüyor.

Brent ham petrol varil fiyatı tarihi zirvesini Temmuz 2008’de görmüş varil 147,50 $ seviyesinde fiyatlanmıştı.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gokyüzü  yıldızları bulun  canlı

  

                                                                                      

                                                                                                  

 

       

 

                                             HAVA  KALİTESİ  online 

 

                                                         

                                                                                       

                                    Prof.Dr.Mükerrem F.İLKIŞIK                  

                                              

                 

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1503" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama