Bu çalışmada, Marmara Denizi’nde (Ekim 2007-Şubat 2008) müsilaj oluşumu süresince fitoplankton bolluğu ve çevresel şartlar incelendi. Musilaja sebep olduğu bilinen türlerden olan Gonyaulax fragilis, Skeletonema costatum ve Cylindrotheca closterium çalışmada baskın türler olarak tespit edildi. Aynı zamanda, Thallassiosira rotula türü de yüksek sayıda bulundu. G. fragilis’in maksimum sayısı, Kasım 2007’de yapılan ilk örnekleme çalışmasında (İzmit Körfezi yüzey suyunda) 83,600 hücre/L olarak belirlenmiştir. Aynı dönemde baskın diatom türü T. rotula (131,040 hücre/L)’dır. Müsilajın yoğun olarak bulunduğu Ocak-2008 Değirmendere (İzmit Körfezi) örneklerinde, G. fragilis’in hücre sayısı 96,250 hücre/L olarak saptandı ve aynı örneklerde en çok bulunan diatom türü C. closterium (161,250 hücre/L) olarak belirlendi. Tür çeşitliliği indeksi (Hlog2) Kasım ayından Şubat’a kadar düzenli bir artış sergileyerek, Şubat ayında seçilen istasyonların (0,5 ve 10 m) neredeyse tümünde 2,5-3,5 arasında değişim göstermiştir. Bu ayda diatomların tür ve birey sayılarındaki artışın toplam fitoplankton baskınlığına katkısı bu sonucu doğurmuştur. İzmit Körfezi’nin yüzey suları Redfield oranı (16) ile karşılaştırıldığında ciddi oranda düşük N:P (0,1-14,4) değerleri sergilemiştir. Bu durum Marmara Denizi’nin bilinen azot sınırlayıcı birincil üretimi ile desteklenebilir. Olayın hemen öncesinde veri olmamasına karşın, olay süresince elde edilen bu bulgular müsilaj oluşumunda birkaç fitoplankton türünün rol oynadığını düşündürdü. Ayrıca, musilaj çevresindeki suda ölçülen ve musilajın kurutulmuş fazında elde edilen yüksek organic karbon içeriği (% 24 org-C), yapının fitoplankton orijinli olduğu düşüncesini desteklemektedir.
Vildan TÜFEKÇİ 
(TÜBİTAK MAM., Kocaeli, Türkiye) 
Neslihan BALKIS 
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Türkiye) 
Çolpan Polat BEKEN 
(TÜBİTAK MAM., Kocaeli, Türkiye) 
DİLEK EDİGER
  
(TÜBİTAK MAM., Kocaeli, Türkiye) 
Mustafa MANTIKÇI 
(TÜBİTAK MAM., Kocaeli, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 34Sayı: 2ISSN: 1300-0152 / 1303-6092Sayfa Aralığı: 199 - 210İngilizce
 
 
 
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2050" id="ctl00">

 

 

 

GÖKYÜZÜ HARİTASI 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2050" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama