Yakıt olarak hidrojen kullanan gemilerin emniyeti için draft öneriler

  gemiye, mürettebata ve çevreye yönelik riski en aza indirmek amacıyla hidrojeni yakıt olarak kullanan makine, ekipman ve sistemlerin düzenlenmesi, kurulumu, kontrolü ve izlenmesine yönelik kurallar geliştirildi..
 
SOLAS Bölüm II-1, Kısım G – Düşük parlama noktalı yakıt kullanan gemiler kapsamındaki gemilere uygulanacaktır. Aşağıdaki IGF Kodu bölümleri daha da geliştirilmiştir:

Bölüm 2 Genel – tanımlar ve kısaltmalar
Bölüm 4 Genel gereklilikler – Risk değerlendirmesi
Bölüm 5 Gemi tasarımı ve düzenlemesi
Bölüm 6 Yakıt depolama sistemi
Bölüm 7 Malzeme ve genel boru tasarımı
Bölüm 8 bunker
Hidrojenin  sızıntı risklerine odaklanarak  Küçük sızıntıların bile hidrojen cepleri oluşturabildiği ve hidrojenin alt patlama limitiyle birleştiğinde elektrikli ekipmanların enerjisinin zamanında kesilmesinin imkansız olduğu göz önüne alındığında, Acil Durum Kapatma (ESD) ilkeleri dratdan  çıkarıldı.

Bölüm 9 Tüketiciye Yakıt Temini
Bölüm 10 Tahrik ve diğer yakıt tüketicileri dahil enerji üretimi
Bölüm 11 Yangın Güvenliği
Bölüm 12 Patlamanın önlenmesi
Bölüm 13 Havalandırma
Bölüm 14 Elektrik Tesisatları
Bölüm 15 Kontrol, İzleme ve Güvenlik Sistemleri
Yazışma grubunun raporlarını ve önerilen değişiklikleri CCC 10'a sunması bekleniyor.

Düşük parlama noktalı akaryakıt kullanan gemiler için emniyet hükümleri

Parlama noktası 52°C ile 60° arasında olan petrol bazlı fosil yakıtlar, sentetik yakıtlar veya biyoyakıtlar kullanan gemiler için uluslararası bir standart sağlamak amacıyla IMO, düşük parlama noktalı petrol yakıtları kullanan gemilerin güvenliği için Taslak geçici kılavuzlar geliştiriyor. Bunlar, SOLAS Bölüm II-1 Kısım G'ye uyması gereken ve IGF koduyla birlikte okunması gereken gemiler için geçerlidir. Bu çalışmanın 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Oturumlar arası bir yazışma grubu, yönergeleri daha da geliştirdi. Yeni eklemeler, ortam hava sıcaklığı kontrolüne ilişkin hükümler getirerek, üst sınırı 45 °C'ye ayarlayarak ve sıcaklığın sınırı aştığı durumlarda havalandırmayı mümkün kılarak artan yangın ve patlama tehlikelerini ele aldı. Bu, havalandırma oranının saatte 30 hava değişimine çıkarılması gerektiği anlamına gelir.

Düşük parlama noktalı dizel yakıtların konvansiyonel makine dairelerine sızma riskinin azaltılması ve bunun sonucunda tutuşabilir yakıt buharı konsantrasyonlarının tehlikeli şekilde artması (çift bariyer prensibi, deniz suyunun soğutulması vb.) konusunda bir yazışma grubu aracılığıyla daha fazla tartışma gerçekleştirilecektir.

Yakıt olarak amonyak kullanan gemiler için Taslak Geçici Kılavuz

Geçici kılavuzlar, SOLAS Bölüm II-1 Kısım G'ye uymak zorunda olan gemiler için geçerlidir ve IGF Koduna belirli tehlikeler ve yakıt özellikleri eklediklerinden dolayı, IGF Koduyla birlikte okunmalıdır. Bu çalışmanın 2024 yılı sonu ile 2025 yılı sonu arasında tamamlanması bekleniyor.

Amonyağın LNG'den farklı bir risk profili oluşturduğu göz önüne alındığında, onun toksisitesi ve aşındırıcılığını ele alan güvenlik hükümlerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi tartışıldı ve şimdi geçici taslak metne dahil edildi.

tüm yakıt sisteminin bütünsel risk değerlendirmesine yönelik hükümler;
yarı soğutmalı amonyak ve basınçlı amonyak sistemlerinin geçici kılavuzlara dahil edilmesi ve alternatif tasarım süreci aracılığıyla basınçlı amonyak sistemlerinin kullanılması;
makine mahallindeki makinelerin gaz güvenliğine yönelik gereklilikleri ve alternatif tasarım süreci kapsamında dikkate alınacak ESD düzenlemelerine duyulan ihtiyaç;
Amonyak kirliliği/sızıntısı durumunda yakıt olarak amonyak kullanan gemilerde, gemi tipi ve gemideki kişi sayısı dikkate alınarak güvenli sığınak/sığınak. Bu bağlamda, geçici kılavuzların uygulanması belirli gemi türlerini hariç tutabilir;
son savunma hattı olarak personel güvenliği ve KKD'ye ilişkin hükümler; Ve
Güvenlik açısından gerekli görüldüğünde (örneğin sistem kapatma senaryosu) ancak acil durumlar hariç, amonyak salınımına yönelik hafifletici önlemler, amonyak temizleyicileri içerebilir ve sonuç olarak kalıntıların bertaraf edilmesi de dikkate alınmalıdır.
Yakıt Pili Güç Tesisatlarını Kullanan Gemilerin Güvenliğine İlişkin Geçici Kılavuzlar (MSC.1/Circ.1647)
 
yönergeler, SOLAS Bölüm II-1 Kısım G'ye uymak zorunda olan gemiler için geçerlidir. 2022'de onaylanmıştır ancak dönüştürülmüş yakıtların depolanmasını kapsamamaktadır. Halihazırda IGF Kodu bölüm A veya kendi özel Kılavuzları kapsamında olan yakıtlar için bu genelgenin ayrıca uygulanması gerekecektir.
 
Yakıt pili güç tesislerinin her gemideki kurulum için yapılması gereken özel bir risk değerlendirmesi ihtiyacını ortaya koyarak alternatif bir tasarım için gereklilikleri daha da detaylandırmak.
Halihazırda metalik mahfazalarda sağlanan Yakıt hücresi modülleri için hükümler.
Yakıt hücresi alanları ve düzenlemeleri konusunda daha iyi netlik ve Yangın güvenliği hükümlerinin eklenmesi.
Egzoz sıcaklığının izlenmesi ve yanıcı gaz algılama için bir aracın eklenmesi.
Yakıt hücresi güç sisteminin test edilmesinin sağlanması.
Kişilere ve çevreye yönelik riskler.
 

Yakıt olarak metil/etil alkol kullanan gemilerin güvenliğine ilişkin Geçici Kılavuzların (MSC.1/Circ.1621) IGF Kodu kapsamında zorunlu araçlara dönüştürülmesinde teknik hususlar

Bu geçici kılavuzlar, SOLAS Bölüm II-1 Kısım G'ye uymak zorunda olan gemiler için geçerlidir. CCC 8, IGF Kodunun ve alternatif yakıtlara ilişkin güvenlik hükümlerinin geliştirilmesine yönelik çalışma planını güncelledi. CCC 9 bu oturumda metil/etil alkollere ilişkin zorunlu araçların geliştirilmesini tartışamadı.

Geliştirilmelerinin 2025'in sonlarına kadar devam etmesi bekleniyor ve 2028'de yürürlüğe girebilecekler.
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2308" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gokyüzü  yıldızları bulun  canlı

  

                                                                                      

                                                                                                  

 

       

 

                                             HAVA  KALİTESİ  online 

 

                                                         

                                                                                       

                                    Prof.Dr.Mükerrem F.İLKIŞIK                  

                                              

                 

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2308" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama