Öz
Deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonlar özellikle liman bölgelerinde artış göstermekte iklim değişikliği ve halk sağlığı üzerine olumsuz etkisi olmaktadır.Yüksek miktarda partikül madde, azot oksitler, kükürt oksitler, karbon monoksit  ve diğer kimyasalların atmosfere salınmasıyla tüm canlılara  ve çevreye  zarar verirken asit yağmurlarıyla tarım alanlarında tahribat yapmaktadır. Emisyon kaynaklı hava kirliliğinin neden olduğu hastalıkların başında solunum yolu hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, astım, bronşit, prematüre doğum , akciğer kanseri ve obezite gelmektedir. Ülkeler küresel ısınmayı 2°C'nin oldukça altında sınırlayarak 1,5°C ile sınırlamaya yönelik  hedef çalışmalarla iklim değişikliği kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.Gemi emisyonlarının azaltılması karbondioksitin izlenmesi  için yöntemler    Avrupa Birliği Denizcilik  İzleme, Raporlama ve Doğrulama Yönetmeliği'ne ('MRV Denizcilik Yönetmeliği') ve MARPOL (.Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesine.) dayanmaktadır.Denizcilik şirketlerinden Avrupa  limanları arasında sefer yapan  gemilerin  yakıt tüketimini, CO2 emisyonlarını  diğer önemli parametrelerin izlenmesini ve raporlanmasını istenmektedir. 5000 groston ve üzeri her gemi SEEMP planında yer alan metodolojiye uygun olarak  yakıt tüketim verilerini  her takvim yılı  için toplayacaktır.Gemi yakıt tüketim verileri ve operasyonel karbon yogunluğu bayrak devleti   tarafından   doğrulanacaktır. Gemiler  Operasyonel  karbon yoğunluğu derecesine göre  A,B,C,D olarak sınıflandırılıp   gemi  üç yıl üstüste D derecesi ya da E  derecesi alması durumunda   istenilen  CII seviyesine erişebilmesi  için   İdare, geminin A ya da B derecesini saglamak için özendirilecektir.limanlara uğrayan gemiler tarafından kullanılan enerjinin sera gazı içeriğine maksimum sınır getirerek ve sıfır emisyon teknolojisini teşvik ederek yenilenebilir deniz yakıtlarına ve düşük karbonlu yakıtlara olan taleb artırılmalıdır.Tüm bu  önlemlerin yanısıra  yesil liman kavramı geliştirilmiştir. Gemi ve limanlardan kaynaklanan hava kirliliğini, enerji tüketimini, gürültüyü, su kirliliğini ve gemi atıklarını en aza indirmeyi,alternatif enerji kaynaklarının kullanımı  ve otonom liman   hedeflenmelidir
Anahtar Kelimeler:  Gemi, Hava Kirliliği,  Emisyonlar, MARPOL
 
 
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2317" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gokyüzü  yıldızları bulun  canlı

  

                                                                                      

                                                                                                  

 

       

 

                                             HAVA  KALİTESİ  online 

 

                                                         

                                                                                       

                                    Prof.Dr.Mükerrem F.İLKIŞIK                  

                                              

                 

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2317" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama