İklim değişikliğinin önlenmesi çalışmalarının bir parçası olarak  gemilerden emisyonların azaltılması kapsamında   yeni kural Uluslararası Denizciliğin karbon yoğunluğunun azaltılması amacını taşımaktadır.
  1 ocak 2026 da tekrar gözden geçirilmek üzere karbon yogunluğu derecelendirilmesiile ilgili yeni kurallar  getirilmiştir.
  1 Ocak 2023 de yürürlüğe giren yeni kural gereği Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL 2022)  Ek VI Hava kirlenmesinin önlenmesi gereklerinde gemiler operasyonları  sonucunda oluşan karbon yoğunluğunu IMO(Uluslararası Denizcilik Örgütüne) bildirmek zorundalar.
  1 ocak 2023 de yürürlüğe giren kural 5000GT üzeri her gemi 1 ocak 2023 ile 1 aralık 2023 tarihleri arasında   MARPOL Ek VI Kural 27 uygunluğunda  toplanan verileri kullanarak yıllık operasyonel ulaşılabilir CII değerleri hesaplanacaktır.
  Her takvimyılı sonunda üç ay içinde  gemi elde edilen yıllık operasyonel CII degerlerini 
  İdareye ya da yetkili otoriteye rapor edecektir.
  Yetkilendirilmiş kuruluş ya da İdare tarafından  A,B,C,D derecelenmesi  dogrulanacak ve  dökümantasyonu  yapılacaktır. C değeri  bu Kural paragraf 4 de belirtilen istenilen yıllık operasyonel  CII değerine eşit olacaktır.
  Gemi  üç yıl üstüste D derecesi ya da E  derecesi alması durumunda   istenilen  CII seviyesine erişebilmesi  için   yeniden gözden geçirilmiş  düzeltici bir  planı içermelidir.
  İstenilen derecelere gelebilmesi için gemi büyüklüğü,makinenin verimi,yaşı limanda bekleme süreleri ,hız düşürülmesi gibi faktörler etkileyecektir.
  Diğer bir önemli konuda  artık tüm dünyada fosil yakıtların yerini alternatif  yakıt tipleri almaya başlamıştır.
  Methanol,hidrojen,bioyakıtlar,elektirikli deniz araçları ve hibrid sistemler kullanılmaya başlanmıştır; 
 
Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK
 
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2259" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gokyüzü  yıldızları bulun  canlı

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

                                             HAVA  KALİTESİ  online 

 

                                                         

                                                                                        

                 

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2259" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama