18 Temmuz 2017 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 30127
TEBLİĞ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEZİ TEKNELERİ VE KİŞİSEL DENİZ TAŞITLARI YÖNETMELİĞİNCE ATIFTA
BULUNULAN UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR VEYA
UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARDA KARŞILIK GELEN
ULUSAL STANDARTLAR LİSTESİNİN
YAYIMLANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞ
MADDE 1 – (1) 5/5/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği ile atıfta bulunulan AB direktifi kapsamındaki standartlardan Türk Standardları Enstitüsü tarafından uyumlaştırılmış standartlar ve/veya uyumlaştırılmış standarda karşılık gelen uyumlaştırılmış ulusal standartların listesi Ek-1’de belirtilmiştir.
MADDE 2 – (1) 8/5/2012 tarihli ve 28286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Yer Alan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
 
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1658" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1658" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama