Gemi Sistemleri ve Ekipmanları Alt Komitesi (SSE), IMO enstrümanları kapsamındaki her tür gemi, deniz aracı, tekne ve mobil ünitelerdeki sistem ve ekipmanlarla ilgili çok çeşitli teknik ve operasyonel konularla ilgilenmektedir. Buna can kurtarma ekipmanları, aletleri ve düzenlemeleri; yangın algılama ve yangın söndürme sistemleri de dahildir.

SSE, hem LSA Koduna hem de MSC.81(70) Tamamen kapalı can filikalarının havalandırılması için can kurtarma cihazlarının test edilmesine ilişkin revize edilmiş tavsiyeye dahil edilmek üzere, kısmen kapalı can filikaları ve can salları için havalandırma gerekliliklerine duyulan zorlayıcı ihtiyacı değerlendirmiştir.  SSE 10'a herhangi bir başvuru yapılmadığı göz önüne alındığında, zorlayıcı bir ihtiyacı ortaya koyacak ilgili başvuruların SSE 11'e gönderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. SSE 11'e kadar herhangi bir başvuru gelmezse konu kapanacaktır.
 
SSE, sırasıyla 1994 ve 2000 HSC Kodlarında, Kodlardaki can yeleği taşıma gerekliliklerini SOLAS bölüm III'teki gerekliliklerle uyumlu hale getirmek için yapılan değişiklikleri kabul etmiştir. MSC 101'de önerilen değişiklikler, acil bir durumda yüksek hızlı teknelerdeki bebeklerin güvenliğinin diğer yolcu gemilerindeki bebeklerle eşit olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
 
SSE, MSC.81(70), bölüm 1 ve MSC.1/Circ.1630/Rev.2'de, tamamen kapalı can filikaları için prototip kendini doğrultma testleri yapılırken dikkate alınacak ortalama insan kütlesi ile ilgili değişiklik yapılmasını kabul etmiştir.
MSC.1/Circ.1628/Rev.1, MSC.1/Circ.1630/Rev.2, MSC.1/Circ.1632 sayılı revize edilmiş standart can kurtarma cihazı değerlendirme ve test raporu formlarında retro-reflektif malzemelerle ilgili değişiklikleri kabul etmiştir.
 
SSE, PFOS'a ek olarak florlu maddeler içeren yangın söndürme köpüklerinin kullanımını yasaklayan hükümleri değerlendirmiştir. SSE, köpük konsantrelerindeki florlu maddelerin yasaklanmasını ele alan MSC.1/Circ.1312'nin revizyonunun bu aşamada gerekli olmadığını ve yasağın diğer flor bazlı köpük konsantreleri türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi durumunda konunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
 
SSE, tankerlerdeki kargo tanklarına alev geçişini önleyecek cihazların tasarımı, testi ve konumu için revize edilmiş standartlar (MSC/Circ.677) taslağını kabul etmiş ve MSC/Circ.677'nin revize edilmiş taslak genelgenin onaylanmasından 2 yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılarak MSC 109 tarafından onaylanmak üzere revize edilmiş taslağını hazırlamıştır.
 
SSE, tekli temel sevk bileşenlerinin güvenilirliğine ilişkin gereklilikleri netleştirmek amacıyla SOLAS yönetmeliği II-1/26.2'nin gerekliliklerinin taslak birleştirilmiş yorumunu kabul etmiştir. Taslak MSC genelgesi birleştirilmiş bir yorum sağlamaktadır ancak bu yorum sadece yolcu gemileri içindir. SSE 10, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen MSC 109 tarafından onaylanmak üzere taslak MSC Genelgesini revize etmiştir.
SSE, IMO emniyet, güvenlik ve çevre ile ilgili sözleşmelerin hükümlerinin çeşitli birleşik yorumlarını kabul etmiştir.
 
 gemihaberleri.com
 
 
 
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2364" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gokyüzü  yıldızları bulun  canlı

  

                                                                                      

                                                                                                  

 

       

 

                                             HAVA  KALİTESİ  online 

 

                                                         

                                                                                       

                                    Prof.Dr.Mükerrem F.İLKIŞIK                  

                                              

                 

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2364" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama