name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2360" id="ctl00">

 

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret sistemine giriş Rehberi

 AVRUPA BİRLİĞİ EMİSYON TİCARET SİSTEMİ KAYIT REHBERİ

Denizcilik Şirketi •

Gemi kayıtlı sahibi veya ISM Yönetici Şirket AB MRV ve AB ETS ye karşı sorumlu (Denizcilik Şirketi) olarak görev alabilir. Eğer ISM Yönetici Şirket Denizcilik Şirketi olarak atanacak ise Gemi kayıtlı Sahibinden bir görevlendirme düzenlemesi gerekecektir.

Yönetici İdareler ve Sorumlular •

Eğer denizcilik şirketi bir AB ülkesinde kurulu ise o ülke liman devleti yönetici idare olacaktır. • Eğer Denizcilik Şirketi bir AB dışında ülkede kurulu ise Son 4 yılda en fazla ziyaret edilen liman devleti yönetici idare olacaktır. • Son 4 yılda AB’ye gidilmemiş ise ilk gidilecek ilk liman devleti yönetici idare olacaktır. • Şubat 2024 ayından itibaren emisyon satın alma izinleri satılmaya başlanacaktır. • Gemi sahibi şirketler sorumlu olacaktır, ancak kira sözleşmeleri ile gemi işletmecileri veya kiracılarından talep edebileceklerdir. • Satın alınmayan emisyon izinleri için Emisyon izin bedeli + 100 Euro/ton-CO2 ödenecek tutarı ödenecektir. • 2 yıl uyumsuz olan gemilerin limanlara girişleri yasaklanacak veya tutulacaktır.

AB Birlik Sicilinde (Union Registry-UR) Hesap Açılması •

Birlik Sicil (Union Registry-UR), ETS hesapları için online bankacılık benzeri bir bilgi yönetimi sistemidir. Operatör Hesapları (Maritime Operator Holding Account-MOHA) ve Ticaret Hesapları (Trading Account) olmak üzere iki çeşit hesap bulunmaktadır. • UR yıllık doğrulanmış sera gazları emisyon kayıtlarını ve bu kayıtlara karşı emisyon izinlerini içermektedir. • UR hesaplar arası transfere olanak vermektedir. • Her denizcilik şirketi bir Denizcilik Operatör Hesabı (Maritime Operator Holding AccountMOHA) ulusal yöneticiden (national administrator) talep etmelidir. 30 Ocak 2024 tarihinde liste yayınlandıktan sonra 40 gün içinde, denizcilik şirketinin gemisinin ilk defa AB limanlarına gitmesi durumunda ise ilk liman uğrağından itibaren 65 gün içinde yapılmalıdır. • MOHA başvurusu Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1122 revizyon taslağında yer alan formata uygun yapılmalı, başvuru bilgileri arasında şirket IMO numarası, gemi sahibi numarası, ISM yönetici şirketi ise gemi sahibi tarafından görevlendirilmesi, şirket yapısı yer almalıdır. Ek bilgiler talep edilebilir. • Denizcilik şirketi en az 2 yetkili temsilci atamalı, rolleri ve süreçleri tanımlanmalıdır. • Denizcilik şirketi kayıtlı gemi sahibi ise, denizcilik şirketi sorumluluğu altındaki gemi listesini Yönetici İdareye bir doküman ile bildirecektir. AB ETS kapsamındaki her gemi için gemi adı, IMO numarası bildirilecektir. Yeni gemi katıldığında ve/veya gemi yönetimi sona erdiğinde bildirim zorunluluğu bulunmaktadır. 2 / 2 • Denizcilik şirketi ISM Yöneticisi ise, kayıtlı gemi sahibi tarafından görevlendirildiğini her gemi için bir doküman ile Yönetici idareye bildirecektir. ISM yönetici sorumluluğu altındaki gemi listesini Yönetici İdareye bir doküman ile bildirecektir. AB ETS kapsamındaki her gemi için gemi adı, IMO numarası, gemi sahibi numarası ve bayrak bildirilecektir. Standard format bulunmamakta olup yönetici idareler ek taleplerde bulunabilecektir. Dijital veya asıl kopyalar Yönetici İdare tarafından istenebilecektir.

Gemi İzleme Planının Güncellenmesi ve Doğrulayıcı Kuruluşa İletilmek Üzere İdari Otoriteye Sunulması •

Deniz taşımacılığı şirketleri, MRV Denizcilik Yönetmeliği ve ETS Direktifi kapsamına giren her bir gemi için revize edilmiş izleme planını (AB 2023/2449’da verilen formata uygun), 1 Nisan 2024 tarihine kadar yönetici otoritesine sunmalıdır. Bu tarihe kadar izleme planı, bağımsız akredite bir doğrulayıcı tarafından MRV Deniz Taşımacılığı Yönetmeliği'ne uygun olarak değerlendirilmiş olmalıdır.

Sera Gazı (GHG) Emisyonlarının İzlenmesi •

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren deniz taşımacılığı şirketlerinin, doğrulayıcılar tarafından değerlendirilip otorite tarafından onaylanması gereken revize edilmiş izleme planına uygun olarak emisyonlarını izlemesi gerekmektedir.

Emisyon Raporlarının ve Şirket Düzeyindeki Raporun Hazırlatılıp Onaylanması •

Yılda bir kez, şirketler sorumlulukları altındaki her gemi için bir emisyon raporu ile şirket düzeyinde bir emisyon raporu (ETS amaçları için raporlanacak verileri toplayarak) sunmalıdır. Bu amaçla, şirketler Avrupa Birliği sayfasında yer alan izleme planları şablonunu takip etmelidir. Tüm gemi düzeyindeki ve şirket düzeyindeki emisyon raporları, takip eden yılın 31 Mart’ına kadar (sorumlu idari otorite tarafından talep edilmesi durumunda 28 Şubat’a kadar) akredite edilmiş bir doğrulayıcı tarafından doğrulanmalıdır.

Tahsisatların Teslim Edilmesi •

Şirket düzeyindeki toplam emisyon verileri doğrulandıktan ve ilgili idari otoriteye sunulduktan sonra, şirketler o yılın 30 Eylül’üne kadar Birlik sicilinde eşdeğer sayıda ödeneği teslim etmelidir.

Denizcilik Şirketleri Tarafından Yapılması Gereken Yükümlülüklerin Takvimi •

Revize MRV planlarının yapılıp, Thetis sitesine yüklenmesi (1 Nisan 2024) • MOHA hesabının açılması (10 Mart 2024) • MOHA yetkili temsilcilerin belirlenmesi (10 Mart 2024) • 2024 yılı emisyonlarının izlenmesi • Kiracı söz konusu ise AB ETS bedellerinin kira sözleşmelerine eklenmesi (BIMCO standart maddeleri kullanılabilir). • 2024 yılı emisyonlarının raporlanması ve doğrulanması (31 Mart 2025) • 2024 yılı emisyon izni satin alınarak MOHA sitesinde teslimi (30 Eylül 2025)

 

26.02.2024

Kaynak IMAEKDTO

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2360" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gokyüzü  yıldızları bulun  canlı

  

                                                                                      

                                                                                                  

 

       

 

                                             HAVA  KALİTESİ  online 

 

                                                         

                                                                                       

                                    Prof.Dr.Mükerrem F.İLKIŞIK                  

                                              

                 

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2360" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama