MEPC.387(81 ve  BWM.2/Circ.82 genelgeleriyle , arıtılmış pis su ve/veya gri suyun balast suyu tanklarında geçici olarak depolanmasına ilişkin rehber regulasyonlarını içermektedir.

 
MEPC.387(81), tip onaylı, uygun şekilde kurulmuş ve bakımı yapılmış bir balast suyu yönetim sistemi (BWMS) ile donatılmış bir geminin, gemi  su kalitesi (CWQ) koşullarında çalışırken karşılaştığı operasyonel zorlukları ele almayı amaçlamaktadır*.

Rehber D-2 deşarj standardına uygunluğa geri dönmeye yönelik eylemler de dahil olmak üzere baypastan kurtulma adımları Planlama, kayıt tutma ve iletişim ilkeleri.
Su kalitesindeki değişiklikler  uygun şekilde kurulmuş, bakımı yapılmış ve çalıştırılmış tip onaylı bir BWMS'nin operasyonel bir arıza nedeniyle geçici olarak çalışmaz hale gelmesine neden olan kalite parametrelerine (yüksek toplam askıda katı maddeler veya bulanıklık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sahip ortam alım suyunu ifade eder. sınırlama veya operasyonel talebi karşılayamaz Ancak sıcaklık ve tuzluluk CWQ'yu tanımlayan parametreler değildir.

Arıtılmış pis su  ve gri suyun geçici olarak depolanması
BWM.2/Circ.82, arıtılmış pissu  ve/veya gri suyun (GW) balast suyu tanklarında geçici olarak depolanmasına yönelik prosedürler hakkında rehberlik sağlar.
​​​​​​
​​​​Bu tür geçici depolama, yalnızca TS/GW'nin boşaltılmasını kısıtlayan ve geminin TS/GW için yeterli depolama kapasitesine sahip özel tanklara sahip olmadığı belirli limanlarda ve alanlarda bir seçenek olarak kullanılmalıdır.

Böyle bir geminin Balast Suyu Yönetim Planı (BWMP), ikili sistemle ilişkili pompa ve borular da dahil olmak üzere, balast suyu deposundan TS/GW deposuna ve tekrar balast suyu deposuna, gemiye özgü bir geçiş prosedürünü içerecek şekilde değiştirilmelidir. Yıkama işleminin nasıl yürütüldüğüne ilişkin özel ayrıntıların yer aldığı, amaçlı balast suyu tankları. TS/GW'nin geçici depolanması için kullanılacak balast suyu tankları BWMP'de tanımlanmalıdır.
 

Geminin bayrak İdaresi tarafından aksi belirtilmedikçe, BWM.2/Circ.82 ve CWQ gerekliliklerinin uygulanması için prosedürler, diğer acil durum önlemleri prosedürlerinin nasıl ele alındığına benzer şekilde, zorunlu olmayan ekler olarak geminin BWMP'sine dahil edilmelidir* *. “Zorunlu değil” bölümünde değişiklik yapıldıktan sonra geminin BWMP'sinin yeniden onaya sunulmasına gerek yoktur.

**Bkz. Balast Suyu Yönetimi ve Balast Suyu Yönetim Planlarının Geliştirilmesine İlişkin Kılavuzlar (G4) – Bölüm B – Balast Suyu Yönetim Planlarının Geliştirilmesine ilişkin Kılavuzlar – 4 Zorunlu Olmayan Bilgiler (MEPC kararıyla değiştirilen Karar MEPC.127(53) .306(73)).
 
30.06.2024 
Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK
GEMİHABERLERİ.COM
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2411" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gokyüzü  yıldızları bulun  canlı  

                                                                                      

                                                                                               

 

                                 Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz

                                                                      

                                                                       

                                              

         Gemilerden Kirlenmeyi Önleyelim      

 MARPOL 2022   Prof.dr.mükerrem Fatma İLKIŞIK  tarafından türkçeleştirilmiştir.Sponsor olunuz

mukerremfatma@gmail.com

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2411" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama