name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1690" id="ctl00">

 Sinop limanı ile ilgili karar

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sinop limanı ile ilgili alınan karar 8 ocak 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlandı:

Sinop İli kıyılarında ve Sinop Limanında sualtı kültür varlıklarının belgelenmesi, dalış yasağı getirilen alanlar ile I. derece arkeolojik sit alanının irdelenmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan sualtı araştırmaları sonucunda;, Selçuklu döneminde tersanecilik faaliyetlerinin yapıldığı, 1853 Osmanlı-Rus Deniz Savaşının cereyan ettiği, antik liman sahası olan ve tarihsel açıdan önem arz eden Sinop İç Liman Bölgesi’nin ve yine Rıza Nur Kütüphanesi önündeki sualtında, kıyıya paralel olarak yaklaşık 300 m. devam eden rıhtım ve/veya sualtı tahkimatının bulunduğu bölgenin I. derece arkeolojik sit statüsünün bulunduğu, diğer kesimlerde herhangi bir anomaliye rastlanmadığı, tespit edilen yasak dalış bölgeleri ve batıklarla ilgili değerlendirmenin ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılabileceği anlaşıldığından, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.11.2006 gün ve 958 sayılı kararı ile belirlenen I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının iptal edilmesine; Sinop İç Liman Bölgesinde ve Rıza Nur Kütüphanesi önünde yer alan, Sinop ili kıyılarındaki konumları ekli 1/10.000 ölçekli haritada gösterilen ve sit sınırları ile koordinatları yine ekli 1/10.000 ölçekli haritada belirtilen iki adet alanın 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, bu sit alanlarında ekte belirtilen koruma şartları ve kullanma esaslarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

SİNOP İÇ LİMAN BÖLGESİ VE RIZA NUR KÜTÜPHANESİ ÖNÜNDEKİ

I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI

KORUMA ŞARTLARI VE KULLANMA ESASLARI

1 - Sinop İç Limanı ve Rıza Nur Kütüphanesi önündeki I. derece arkeolojik sit alanlarında, kıyı kesimi dahil su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisleri yapılamaz.

2 - Denizin dibini tahrip edebilecek trol, algarna, kum alma, salyangoz ve midye avcılığı vb. gibi herhangi bir uygulama yapılamaz.

3 - Koruma Bölge Kurulu izni olmadan inşaat tesisat, kazı, sondaj vb. herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz.

4 - I. derece arkeolojik sit alanlarının kıyı kesimlerinde, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 13.c maddesinde belirtilen hizmet noktalarında wc, duş, soyunma kabini, mobil satış üniteleri ile gölgelik, ahşap iskele, yönetmelikte belirtilen koşulları aşmamak kaydıyla ve Koruma Bölge Kurulu izniyle yapılabilir.

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1690" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1690" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama