BİRİM BÖLÜM/ PROGRAM ADEDİ UNVAN ARANAN NİTELİKLER
Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Müh. 1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktorasını Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliğinde yapmış olmak.. En az uzakyol vardiya zabiti yeterliliğine sahip olmak.
3 Arş. Gör. Lisans eğitimini Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinden birinde tamamlamış olmak ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği programlarında Yüksek lisans tez aşamasında olmak veya doktora yapıyor olmak.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Üniversitelerin Makine, Gemi İnşaatı, Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanlarından birinden doktorasını veya doçentliğini yapmış olmak. Makine Zabiti yeterliliğine sahip olmak.
1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Makine Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Gemi Enerji Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji alanlarında uluslararası bilimsel yayın ve bildirilere sahip olmak.
2 Arş. Gör. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri veya Makine Mühendisliği lisans programından birinden mezun olmak. Bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği 1 Prof. Dr./ Doç. Dr. Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlardan birinde tamamlamış olmak; Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış ve Bilgisayar Donanımı alanında çalışmalar yapmış olmak.
2 Arş. Gör. Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği 1 Prof. Dr. Doktora eğitimini Fizik alanında tamamlamış olmak; Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak; Hızlandırıcı Dedektör Fiziği, Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği konularında çalışmalar yapmış olmak.
1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektronik-Haberleşme veya Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış ve İşaret İşleme alanında çalışmalar yapmış olmak.
1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektronik-Haberleşme veya Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış olmak ve Haberleşme alanında çalışmalar yapmış olmak.
1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektronik-Haberleşme veya Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış olmak ve Kontrol alanında çalışmalar yapmış olmak.
1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Elektrik, Elektrik- Elektronik, Elektronik-Haberleşme veya Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış ve Elektronik alanında çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 1 Prof. Dr./ Doç. Dr. Doktora eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış olmak; Doçentlik unvanını "Deniz ve Gemi Mühendisliği" veya "Gemi Hidromekaniği" alanında almış ve ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve Gemi Makineleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış olmak ve Gemi Mukavemeti ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği alanlarından birinde tamamlamış olmak ve Gemi Teorisi, Gemi Hidrodinamiği veya Sayısal Yöntemler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
1 Arş. Gör. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Endüstri Mühendisliği 2 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanlarından birinde tamamlamış olmak. Yöneylem Araştırması, Uygulamalı İstatistik ve Olasılık alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.
1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktora eğitimini Endüstri Mühendisliği veya ilgili alanlarından birinde tamamlamış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 1 Arş. Gör. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği veya İşletme alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Denizcilik alanlarından birinden tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1 Arş. Gör. Üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Finans, İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilimleri ve benzer alanlarda lisans mezunu olmak. Uluslararası Ticaret, İşletme veya Pazarlama alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri 2 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya ilgili alanlarda Doktora yapmış olmak.
Lojistik Bölümü 1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktorasını Tedarik ve Lojistik Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, İşletme, Üretim, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Endüstri Mühendisliği alanlarında yapmış olmak, Lojistik ile ilişkili teknik alan derslerini verebilecek olmak.
1 Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğrt. Üyesi Doktorasını Üretim, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Tedarik ve Lojistik Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi alanlarında yapmış olmak.
Denizcilik Meslek Yüksekokulu Mekatronik Prog. 1 Dr. Öğr. Üyesi Tezli Yüksek Lisans veya Doktora eğitimini Mekatronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.
1 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Türkçe ders vermek üzere, Elektrik-Elektronik veya Mekatronik Mühendisliği alanında lisans ile tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya doktora eğitimini yapmış ya da yapıyor olmak.
Rektörlük İngilizce Hazırlık Bölümü 5 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden Lisans Mezunu olmak. Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

Tüm Adayların;
-
 Başvuru Dilekçesi (başvurulacak kadro ve bölüm belirtilmelidir.)(web sayfamızdan temin edilebilir)
- Bilgi Formu (web sayfamızdan temin edilebilir)
- YÖK Formatlı Özgeçmiş, bir fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti,
- Transkript ile birlikte Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi) (e-devlet alınan barkotlu belge kabul edilmektedir.) (Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.)
- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili) (Belgelerin kontrol kodlu ve barkotlu olması gerekmektedir.)
- Yurt dışında alınmış diploma ve unvan var ise denklik belgelerini başvuru esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından verilmiş çalışma belgesi (Aranan Niteliklerde “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)
- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
- KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni.
- KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ayrıca; Profesör ve Doçent kadroları için:
-
 Çalışma alanlarını da belirten bir dilekçe ile birlikte;
- Diğer Öğrenim belgeleri ile birlikte Doçentlik Belgesi,
- Yayın listesi,
- Bilimsel çalışma ve yayınları,
- Yayınlarına yapılan atıflar,
- Yönettiği doktora çalışmaları ile birlikte
Eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları, profesörlük için 6 takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 5 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ), doçentlik için 4’er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Dr. Öğretim Üyeliği için 4’er takım dosyayı (1 dosya fiziki olarak 3 dosya Cd veya Flash Bellek olarak ) ilgili Fakülte Dekanlığına/ MYO Müdürlüğüne ilanın son başvuru tarihine kadar bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. 
- Profesör kadrosuna başvuru yapacakların dilekçelerinde “Başlıca Araştırma Eseri” belirtilmelidir.
- Üniversitemizin öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” maddelerinde belirtilen koşulları sağlandıklarını belgelemeleri gerekmektedir. (Araştırma Görevlileri için 100/65 (Senato kararı), diğer unvanlar için dil puanı en az 100/85 olmalı)

Not: Hukuk Fakültesi %100 Türkçe, Denizcilik Meslek Yüksekokulunun bazı programlarında %30 İngilizce eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Başvuru Yeri:
Profesör ve Doçent adaylarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne, Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ilgili Fakülteye / Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir
Başvuru Tarihi: İlanın Resmi gazetede yayınlanma tarihi ilk başvuru tarihidir.
Son başvuru tarihi: İlanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden 15 gün sonradır.

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlisi için Başvuru ve Sınav Takvimi

 

Başvuru ve Sınav Takvimi
Duyuru Başlama Tarihi İlanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi
Son Başvuru Tarihi Resmi Gazete’de yayım tarihinden on beş gün sonra
Ön Değerlendirme Sonucunun İlan Tarihi 15.11.2022
Öğrt. Gör. İçin Giriş Sınavı (Sözlü ve Yazılı*) Tarihi 22.11.2022
Araş. Gör. İçin Giriş Sınavı Tarihi 22.11.2022
Sonuçların Açıklanma Tarihi 25.11.2022

 

* Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sözlü Sınavından başarılı olan adaylar için yazılı sınav, aynı gün yapılacaktır. Yazılı sınav saati Denizcilik Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde yayınlanacaktır.
- Postada oluşacak gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
- Yapılacak atamada Üniversitenin adayın yayınları ile birlikte başlıca uzmanlık ve araştırma konuları dikkate alınarak tercih yapma hakkı saklıdır.

İLETİŞİM:
Telefon:
 (0216) 581 00 50
Web: www.pirireis.edu.tr
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2184" id="ctl00">

 

 

 

 

dogum tarihine göre yıldızlarınızı bulun

 

 

Konuşan fotograflar 

  

       

 

                

                                                                

    

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

Deniz Üstü Enerji sistemleri Fuarı

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2184" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama