name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2182" id="ctl00">

 

2022 denetimleri STCW den gerçekleştirilecek

 Paris Mou tarafından duyurulan 2022 Yılı Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) Her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda düzenlenen PSC Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) 1 Eylül - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Paris, Tokyo, Akdeniz ve Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Memorandumlarında “STCW” konusunda gerçekleştirilecektir. Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ilgili denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde herhangi bir tutulma yaşanmamasını teminen, 15 Haziran - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından STCW konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyası uygulanacaktır. Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca, Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılan her belgelendirme, ön sörvey ve program dışı denetimde, bir sureti Ek'te gönderilmekte olan Paris MoU bölgesinde kullanılması planlanan kontrol listesi doldurulacak, bir nüshası gemiye bırakılacak, ancak bir defaya mahsus Elektronik Sertifika Sistemi (ESS)-Doküman-CIC-Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girilecektir. Kontrol listesine yönelik denetimin nasıl yapılacağı ve bulunan eksikliklerle ilgili olarak hangi eksiklik kodlarının kullanılacağı hakkındaki bilgilere Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) Doküman-CIC kısmında bulunan kontrol listesi rehberlerinden ulaşılabilecektir. Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere, yoğunlaştırılmış denetim kampanyası boyunca yapılan her sörveyde, Ek’teki kontrol listesine göre denetim gerçekleştirilecek ve bir sureti gemiye bırakılması ve CIC kapsamında eksiklik tespit edildiği durumlarda denetim raporlarının İdare dikkatine (psc@udhb.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2182" id="ctl00">

 

 

 

 

dogum tarihine göre yıldızlarınızı bulun

 

 

Konuşan fotograflar 

  

       

 

                

                                                                

    

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

Deniz Üstü Enerji sistemleri Fuarı

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2182" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama