1970'lerden itibaren küresel düzeyde tartışılmaya başlanan, 1992 yılında ilk kez uluslararası sözleşmeye konu olan iklim değişikliği olgusu, hükümetlerin attığı, atmaya çalıştığı ya da atmaktan geri durduğu adımlar ile bugün bir kriz boyutuna ulaşmıştır. İklim krizi, insanlığın neden olduğu ve kendiyle birlikte tüm yaşam sistemlerini tehdit eden bir olguya dönüşmüştür.
 
İklim krizi nedeniyle dünya üzerindeki yaşam, yükselen deniz seviyeleri, tükenen su kaynakları, kuruyan verimli topraklar, seller, yok olan türler, açlık, salgınlar ve göçler ile  yok olma tehlikesi altındadır. Otuz yılı aşkın zamandır sera gazı emisyonlarını azaltma yönünde atılacak adımlar ve oluşturulacak politikalar tartışılmış, ancak iklim krizi karşısında savunmasız olan insanlığı ve onun neden olduğu kaderi yaşayan küresel ekosistem korunamamıştır. Artık daha kapsamlı, bütüncül ve radikal çözümler arama ve bu kriz karşısında yeni yaşam politikaları oluşturma gerçekliği ile karşı karşıya kalınmıştır.
 
Tam da bu gerçeklikten hareketle çevre sorunlarının önlenmesi ve giderilmesine yönelik idari, teknik, hukuksal ve politik süreçlerin özneleri arasında yer alan bir meslek örgütü olarak bir adım atıyoruz. Bugün çeşitlenerek ve derinleşerek küresel bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümlenmesi, çevre mühendisliği temelinde kamusal yararın, bilimin ışığında toplumcu politika ve ilkelerin oluşturulması, hayata geçirilmesi amacıyla Çevre Mühendisliği kongremizin bu yılki temasını "İklim Krizi ve Çevre Politikaları" olarak belirliyoruz.
 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak, 1992 yılından bu yana, iki yılda bir farklı kentlerde düzenlemekte olduğumuz 14. Ulusal ve 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi'nde, çevre mühendisliği mesleği ve çevre alanında üretilen çalışmaların en geniş kapsamda paylaşılması ve tartışılmasını amaçlamaktayız. Akademisyenlerin, öğrencilerin ve çevre alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların buluşturulmasını, mesleki ve çevresel konularının bilimsel bir düzlemde tartışılmasını hedeflendiğimiz kongremizi 9-10-11 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenliyoruz.
 
Kongre Dili Türkçe / İngilizce'dir.
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2079" id="ctl00">

 

 

 

GÖKYÜZÜ HARİTASI 

 

 

  

           

 

                                                                    YAPAY ZEKA kONGRESİ

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2079" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama