1- Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkiinde, 177 ada 17 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınan komisyon raporunun görüşülmesi. (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

 

 
2- İlçe genelinde başta karavanlar olmak üzere umuma açık alanlara yapılan park ve konaklamalar neticesinde oluşan rahatsızlık, çevre kirliliği, kötü görünüm gibi olumsuzlukların giderilmesi, ayrıca umuma açık alanların kirletilmesi nedeni ile, Bodrum Belediye Başkanlığı Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesine fıkra eklenmesi konusunun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü)
Belediyenin “İklim-Akıllı ve Su Tasarruflu Öncü Tarımın Kurak Akdeniz Bölgelerinde WEFE (Su- Enerji-Gıda-Ekosistemleri) Bağlantısı Üzerindeki Etkisi” başlıklı projesi kapsamında imzalanması gereken konsorsiyum anlaşması, taahhütname, anlaşma vb. evrakları Belediye adına imzalamak üzere 05.01.2023 tarih ve 2023/17 sayılı Meclis Kararı ile yetki verilen Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın görev süresi sona erdiğinden aynı konuda Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye yetki verilmesinin görüşülmesi. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü )
 6- Bodrum Belediyesi, TUBİTAK ve Gazi Üniversitesi ile ortak yürütülen 01.01.2024 tarihinde başlayan, 3 yıl süreli DRIVING URBAN TRANSITIONS ORTAKLIĞI 223N022 numaralı ve “15 Dakikalık Şehirlere (15mc) Geçişte Sokaklar ve Kentsel Alan Üzerindeki Çatışmaları Yönlendirmek” başlıklı proje kapsamında bulunan konsorsiyum anlaşması, taahhütname, anlaşma vb. ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye adına Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye yetki verilmesinin görüşülmesi.  (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü)
 
7- Mülkiyeti Belediyeye ait, Çarşı Mahallesi 776 ada 15 parselde kayıtlı 115,40 m² yüzölçümlü taşınmazın belediyenin asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
 
Bodrum Belediyesi plajlarda inceleme yaptı
Bodrum Belediyesi tarafından temizlik ve düzenlenme çalışmaları kapsamında Müskebi Mahallesi Kabakum Mevkiinde şemsiye çalışması yapıldı. Şemsiye çalışması ardından Bodrum Belediye AŞ tarafından, Müskebi Kafe yanında bulunan Ulu Dere’nin azmağında biriken ve teknelerin giriş çıkışını engellemeye başlayan alandaki dip kumu alındı. Alınan kum, bölgeye yakın plajlardaki kuma uygun olması dolayısıyla Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kabakum Mevkiine döküldü. Bölgede, hava şartlarına bağlı oluşan bozulmaları düzeltmek için tesviye ve temizlik çalışmaları da yapıldı.
Kabakum Mevkiine lağım kokulu pis kumun döküldüğü iddiaları üzerine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve ilgili birim müdürleri bölgede inceleme yaptı. 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2398" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gokyüzü  yıldızları bulun  canlı

  

                                                                                      

                                                                                                  

 

       

 

                                             HAVA  KALİTESİ  online 

 

                                                         

                                                                                       

                                    Prof.Dr.Mükerrem F.İLKIŞIK                  

                                              

                 

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2398" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama