İBB, bertaraf ettirmek üzere toplam 21.000m3 petrol ve petrol türevi slaç ile sintine suyu satışı için ihale yapacak. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı  Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL 73/78) Ek- I kapsamındaki; 13.07.03 atık kodlu petrol ve petrol türevi slaç veya 13.04.03 atık kodlu sintine suyu olmak üzere toplam 21.000 m3 (±%25) miktarındaki atıkların bertaraf edilmesi işi için kapalı teklif usulüyle, satış ihalesi yapacak. 
İhale 21 Eylül 2022 günü, saat 11.00’de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Encümen Salonu, Saraçhane, İstanbul adresinde yapılacak. İhale konusu iş için KDV hariç 40.468.295,90 TL muhammen bedel ile 1.214.048,88 TL geçici teminat tutarı belirlendi. 
İhale Şartnamesi Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Hacı Ahmet Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 1, 34440, Beyoğlu, İstanbul adresinde ücretsiz görülebilecek ve aynı yerden 250 TL karşılığında satın alınabilecek. 
İsteklilerin 19 Eylül 2022 günü saat 16.00’ya kadar, Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yeterlilik başvurusu yapmaları gerekiyor.
Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, No: 5, 34134, Fatih, İstanbul adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi ya da belirtilen saatte ulaşmış olacak şekilde postayla gönderilmiş olması gerekiyor.
Kaynak İbb
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2177" id="ctl00">

 

 

 

GÖKYÜZÜ HARİTASI 

 

 

  

Şehir hatları kış tarifesi           

 

                                     

                                                                

    

                                                                                                                                                           

                                       

 

 

 

Deniz Üstü Enerji sistemleri Fuarı

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=2177" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama