Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2.Teklif Verme Çağrısı son başvuru tarihi 5 Şubat 2019 Romanya saati ile 14:00’a kadar uzatılmıştır.
Elektronik izleme sisteminde (eMS) teknik sorunlarla karşılaşılması durumunda CBCBSB@ab.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
 
 İklim DAVASINDA üNİVERSİTE GENÇLİĞİ
 
Küresel Denge Derneği’nin en yeni etkinliği olan “Üniversite Gençliği İklim Davasına Sahip Çıkıyor Projesi”nin eğitim faaliyeti, 16-17 Şubat tarihlerinde Ankara’da, Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Fonu’nun (GEF/ SGP https://www.sgp.undp.org/) hibe desteği ve Sistem Düşüncesi Derneği ile ODTÜ Mezunları Derneği ortaklığında  ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesislerinde gerçekleştiriyor.
Ankara’da bulunan üniversitelerde öğrenimlerine devam etmekte olan üniversite öğrencilerinden seçilecek katılımcılar iki günlük toplantı boyunca:
-Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Climate Interactive tarafından geliştirilmiş Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Zirvelerinin (COP) simüle edilmiş hali Dünya İklimi Simülasyonu’na,
-Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Climate Interactive tarafından  sektörler arası iklim müzakerelerini analiz etmek ve tartışmak için geliştirilmiş Dünya Enerjisi Simülasyonu’na,
-Sistem Düşüncesi araçları ile, küresel ısınma, karbon ayak izi, iklim adaleti, düşük karbon ekonomisi ve 2100 küresel sıcaklık projeksiyonları gibi iklim değişikliği kamuoyunun önemli alt başlıkları üzerine hazırlanmış atölye çalışmalarına,
-İklim değişikliği ve enerji uzmanlarının konuşmacı olarak katılacağı oturumlara katılım göstereceklerdir.
Proje boyunca yapılacak bütün oturumlar, katılımcılara mezuniyetleri sonrası kariyerlerini iklim değişikliği ile ilgili alanlarda ve yenilebilir enerji sektöründe nasıl şekillendireceğine dair  bilgiler verirken; hali hazırda kariyerlerini sürdürmekte olan katılımcılar içinse kariyerlerini iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji sektörüne nasıl entegre edebilecekleri konusunda ise yönlendirici bilgiler sunacaktır.
Siz de Küresel Denge Derneği’nin üniversite öğrencilerini iklim değişikliği mücadelesinin etkili bir yürütücü gücü yapmayı hedeflediği bu projenin bir parçası olmak istiyorsanız, başvuru formunu en geç 10 Şubat 2019 saat 23:59’a kadar doldurmanız gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen katılımcılar ile 11 Şubat 2019 tarihinde irtibata geçirilecektir.
BAŞVURU KRİTERLERİ:
– Ankara’da bulunan üniversitelerden birinde lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde okuyor olmak
– İklim değişikliği ve küresel ısınma konusuna ilgili ve bu mücadelede kendi toplumunda farkındalık yaratmaya motive olmak
– İklim değişikliği konularında, yenilebilir enerji sektöründe hali hazırda çalışıyor olmak veya mezuniyet sonrasında bu sektörde çalışmaya motive olmak
– Temel seviyede İngilizce’ye sahip olmak
– Eğitimin bütün aktivitelerine katılmak
 
Başvuru formu: bit.ly/KDD-IKLIM-BASVURU
 
Tanıtım videosu: https://youtu.be/MTN9pxfw_aQ
 
 
NOT 1: Etkinliğimize son başvuru tarihi 10 Şubat  2019 saat 23:59‘dur.
NOT 2: Etkinliğimiz ÜCRETSİZ olup, katılımcıların 2 gün boyunca kahve, çay, kuru pasta,  ve öğle yemeği masrafları proje bütçesi dahilinde karşılanacaktır.
NOT 3: Eğitim TÜRKÇE dilinde verilecektir.
NOT 4: Eğitim programının bütün aktivitelerinde 2  gün boyunca yer alan  katılımcılarımıza Katılım Belgesi verilecektir.
NOT 5: Projeye bir sivil toplum örgütünü (öğrenci topluluğu, dernek, kent konseyi vs.) başvuran adaylarımızın başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecektir.
NOT 6: Etkinlik katılımcı kontenjanımız sınırlıdır. Eğitimimize başvurmak isteyen adaylarımızın başvuru formunda bulunan soruları dikkatle ve kapsamlı doldurmalarını öneriyoruz.
 
 Limak Enerji yeni iş fikirlerine destek veriyor
25 0cak 2019
 
 
 Programa enerji üretimi, enerji tesislerinin işletmesi, elektrik dağıtım, satış ve ticaret, akıllı şebekeler, elektrik depolama, geri kazanım ve geri dönüşüm, enerji verimliliği ve
 yenilenebilir enerji alanlarına yönelik yenilikçi iş fikirleri ve çözümleri olanlar ile enerji sektöründe kullanılabilecek büyük veri, yapay zeka, blockchain, siber güvenlik yazılım ve çözümleri olan girişimci adayları, girişimciler, erken aşamadaki startup ve şirketler başvuru yapabilecekler.
 
Programda desteklenmeye hak kazanan projeler, 6 ay boyunca hızlandırma kamplarına (yüz yüze eğitimler ve workshoplar) ve mentorluk sürecine dahil edilecekler. Program bitmeden yapılacak ara eleme sunumları ve sonrasında final sunumları ile başarılı girişimler belirlenecek.
 
Program sonunda takımlar, girişimci desteğinden pilot uygulama desteğine; yatırım kapasitesini artırmadan, Limak Enerji ile iş birliğine kadar farklı alanlarda kazanım fırsatları elde edebilecekler.
 
Programa kabul edilen ekipler, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş uygulamalı eğitim ve yoğun mentorluk desteklerinden faydalanacaklar. Verilecek eğitim ve mentorluk desteği, hem iş fikri ve iş modeli geliştirmeye yönelik metodları hem de sektörel bilgi ve saha deneyimlerini kapsayacak şekilde uygulanacak.
 
ORTAKLIK VEYA YATIRIM ALMA SEÇENEĞİ OLABİLECEK
Mentors Network Turkey işbirliğinde yürütülecek olan Türkiye'nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı katılımcıları, Limak Enerji yönetici ve uzmanları ile birebir çalışma ve uygun iş modellerinde sahada uygulama yapma imkanına da sahip olacak.
 
Bunun yanı sıra, katılımcıların program boyunca ve sonrasında Limak Enerji ile işbirliği, uzun vadeli ortaklıklar ve uygun aşamaya gelinmesi halinde yatırım alma gibi seçenekleri de olacak.
 
 
 
 
 
Sabancı Vakfı 
 
 KadınGenç ve Engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının “Eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular 2 Ocak 2019itibarıyla başlamış olup, 8 Şubat 2019 tarihinde sona erecektir.
11 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında toplam 148 projeye hibe veren Sabancı Vakfı, 2019 yılı hibe programı çerçevesinde; Kadın, Genç ve Engellilere yönelik “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”“Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” amacıyla sivil toplum kuruluşlarından gelecek başvuruları değerlendirecektir.
Başvuru yapacak kurumların projelerinin, kadın, genç ve engellilerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden, bu çerçevede bu hedef kitlenin eğitim yoluyla güçlenmesini destekleyen çalışmaları kapsaması beklenmektedir.
Kurumların en az bir ortak ile başvurmaları gerekmektedir.
Projelerin en erken 8 Temmuz 2019 itibariyle başlaması, en geç 7 Temmuz 2020 tarihinde son bulması ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Hibe Programı kapsamında proje başına hibe tutarı en az 50.000 TL, en fazla 200.000 TL olarak belirlenmiştir.
Hibe programı kriterleri hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için 2019 Başvurularısayfasını, geçmiş yıllarda desteklenen projeleri incelemek için Tamamlanan Projelersayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 
 İSG HİBE PROGRAMI 

 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Rehberi ve ekleri (Europeaid/162207/ID/ACT/TR) yayımlanmıştır.

Bu teklif çağrısının genel hedefi, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek ve tutarlı ve kapsamlı stratejilerin uygulanmasını sağlamaktır.
Bu teklif çağrısının özel hedefi, çalışma koşullarını iyileştirmek, iş yerlerinde güvenlik kültürü oluşturmak, kapasite geliştirme, insan kaynakları gelişimini desteklemek, sendikalaşmanın önemini ve iş kazalarından kaynaklanan tazminatları vurgulamak, farkındalığı artırmak, işverenlere ulaşmaktır. NACE Kodlama Sistemine göre belirlenmiş madencilik sektörü ve çok tehlikeli sektörler (madencilik sektörü hariç) için yerel düzeyde çalışanlar ve ilgili paydaşlar ve iş yerlerinin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.
Bu teklif çağrısının önceliği, NACE Kodlama Sistemine göre belirlenen iş sağlığı ve güvenliği durumunu iyileştirmektir;
  • Madencilik sektörü
  • Çok tehlikeli sektörler (madencilik sektörü hariç)
 
Bu Teklif Çağrısının ana hedef grupları:
  • İşverenler (bu Teklif Çağrısı kapsamındaki sektörlerde bulunan)
  • Çalışanlar (bu Teklif Çağrısı kapsamındaki sektörlerde çalışanlar)
  • Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)
  • Üniversiteler
  • Aileler (bu Teklif Çağrısı kapsamındaki sektörlerde bulunan çalışanlar)
  • Maden, mekanik, metal, metalurji, elektrik ve elektrik, kimya, inşaat, tarım, denizcilikle ilgili teknolojiler alanındaki Mesleki ve Teknik Liseler
 
Bu teklif çağrısı kapsamında öngörülen toplam hibe tutarı 6.000.000 Avro’dur.
Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir hibe, aşağıdaki asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır:
• minimum miktar: 75.000 EUR
• maksimum tutar: 200.000 EUR
Son başvuru tarihi : 4 Mart 2019
İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1824" id="ctl00">

 

 

 

 

 

Lykia Saklı bahçe 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1824" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama