Resmî Gazete
 
Sayı : 30699
 
YÖNETMELİK
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
 
GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde yer alan “28/2/2019” ibaresi “28/2/2020” olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1853" id="ctl00">

 

 

 

 

 

 

 

 

name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=1853" id="ctl00">

Gemi Haberleri Web Sitesi: Denizcilik Sektörü Haberleri, Deniz Haber, Deniz Haberleri.

IMO haberleri ve kurallar. Marpol ve Solas Kuralları. Solas 2009 Türkçe

Marpol ve Solas hakkında en kapsamlı Türkçe içerik: Marpol Solas


Bu web sitesi Sayın Prof Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'ın tarafından güncellenmektedir.

MARPOL ve SOLAS Sözleşmelerinin Türkçeye çeviri izni Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından Prof. Dr. Mükerrem Fatma İLKIŞIK'a verilmiştir.

 

Web Sitesi Tasarım ve Programlama